Start / Wydarzenia / Malarstwo rysunek
Ewa Banaszczyk

Malarstwo rysunek

Malarstwo rysunek - 1
Autor
Ewa Banaszczyk
Rozpoczęcie:
16 czerwca 2016 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
9 lipca 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Zielona
al. Mickiewicza 7, Busko-Zdrój

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa i rysunku Ewy Banaszczyk
do Galerii Zielonej w Busku-Zdroju, al Mickiewicza 7
Dnia 16 czerwca (czwartek) godz. 18:00

Kurator wystawy: Bogdan Ptak


Szukając hasła określającego kilkunastoletni okres twórczości Ewy Banaszczyk, najbardziej odpowiednim wydaje mi się słowo „pamiętnik“. Sztuka jest integralnym elementem codzienności Ewy, na ogół z codzienności wynika, uobecnia się w formie obrazów, rysunków, czasem fotografii, opowiada o ludziach, miejscach, przedmiotach i sytuacjach w danym momencie, połączonych z artystką silnym związkiem emocjonalnym. Za pośrednictwem wizualnego kodu, Ewa rejestruje własne radości, troski, sekrety i marzenia. Prowadzi „pamiętnik“ specyficzny, bo przecież nietypowo skierowany formą i treścią do publiczności, przekornie, jego przekaz poddaje czasem zabiegom swoistej kryptografii.
Wprowadzając do kolejnych kompozycji symbole i metafory unika zbędnego ekshibicjonizmu, pozostawia odbiorcy margines interpretacyjny i nutkę niedopowiedzenia. Literacką stronę rysunków i obrazów wzmacnia wkomponowanymi w nie napisami, swoją rolę odgrywają tytuły kolejnych realizacji, uzupełniają je często dodatkowe notatki i uwagi, szczegółowe daty. Cykle: „Sytuacje domowe“ i „Z ostatniej chwili“, to rozbudowane zestawy malarsko-rysunkowych opowiastek małego formatu, doskonale ilustrują zawarte w tej analizie spostrzeżenia. Rejestrują migawkowo sceny rodzinnej codzienności, wakacji spędzonych nad morzem, uchwycone w reporterski sposób, nasycone są atmosferą ciepła, matczyną troską, miłością. Walorem cykli jest plastyczna ingerencja i współudział córek artystki w ich wykonaniu. Te kartki „pamiętnika“ Ewa Banaszczyk upowszechnia rzadko, stosuje w ich przypadku formułę „użytku wewnętrznego“. Ważnym epizodem w jej dorobku jest „Plener w obrazie. Projekt Elektrownia“. To rejestracja kilkudniowego, zimowego działania wewnątrz hali Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia“ w Radomiu (przed remontem), zapis przestrzeni i emocji towarzyszących spotkaniom, nawiązanym przyjaźniom. Ciekawie przedstawia się sekwencja autoportretowa, nie może jej zabraknąć na łamach „pamiętnika“, tu za pośrednictwem opowiadania o przedmiotach, ulubionych spodniach, marynarce, butach, autorka zdradza być może więcej informacji o sobie, niż gdyby zaproponowała nam za pośrednictwem kolejnych konterfektów. Podobny charakter mają kolejne kompozycje, nie zawierające w tytule odniesień autoportretowych. Te swobodnie malowane obrazy cechuje niezwykła wrażliwość kolorystyczna, śmiałe decyzje w zakresie doboru elementów obrazu i ich aranżacja.

Najnowszy cykl obrazów, wykonanych na luźnych kawałkach transparentnego płótna, łączy poszczególne elementy charakteryzowanych tu grup dzieł. Tematem cyklu jest relacja z wyjazdu do Londynu. W tym zestawie obserwujemy nawiązanie do reporterskiego postrzegania rzeczywistości i sentymentalny powrót do „elektrownianego“ pleneru, ujawniający się w zapisie stalowych, przeszklonych konstrukcji hali dworcowej. Rysunek miesza się tu z wyrafinowaną grą kolorów, porządkująca przestrzeń kreska ściera się ze swobodnie, miejscami, rozlewającą się barwą. Ciekawy efekt wprowadzają prześwity niezamalowanego płótna. Figuratywna, odwołująca się do ludzi i przedmiotów, działalność Ewy Banaszczyk, nie wyczerpuje całokształtu jej twórczości, znaczącą część stanowią realizacje o charakterze abstrakcyjnym. Cykle: „Gobeliny Marii“, „Piony i Poziomy“ (nieobecne na wystawie), w swym wyrazie są jednak tylko pozornie wolne od realistycznych inspiracji, stanowią wspólnie z omówioną wcześniej częścią integralną całość „pamiętnika“, one także posiadają specyficzną moc „drzwi“, którymi można powrócić do minionych chwil, zapisanych sytuacji sprzed lat.
Mariusz Jończy

Galeria

O Autorze

Ewa Banaszczyk

Ewa Banaszczyk urodzona 7 września 1972 w Radomiu.1987-1992 Liceum Plastyczne im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach (tkanina artystyczna), 1995-2000 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (obecnie Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny) Wydział Nauczycielski – Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (obecnie Wydział Sztuki). Dyplom w roku 2000 w pracowni malarstwa prof. Andrzeja Gieragi, aneks pracowni grafiki warsztatowej prof. Krzysztofa Wyznera. W latach 2001-2005 asystentka w pracowniach malarstwa, rysunku, działań i struktur wizualnych w macierzystej uczelni. Od 2002 roku prowadzi pracownię plastyczną w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu. Jest pomysłodawcą wystawy zbiorowej Format Maksymalny A4, którą jako kurator realizuje od 2007 roku w Radomiu. Mieszka i tworzy w Radomiu. Uprawia malarstwo, rysunek, fotografię, tkaninę unikatową.


WYBRANE Z 9 WYSTAW INDYWIDUALNYCH:
2003 Malarstwo i Rysunek, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
2007 Piony Poziomy, Galeria MCKiIM Radom
2008 Galeria TVN, Warszawa
2009 Uobecnienia, MCSW Elektrownia, Radom
2011 Malarstwo, rysunek, tkanina unikatowa, Galeria Łaźnia, Radom
2013 Plener w obrazie, Projekt Elektrownia, Galeria „Linkoln” Wydziału Sztuki, Radom
WYSTAWY ZBIOROWE:
2001-2008 (Przedwiośnie 24, 25, 26, 28,29, 30, 31), BWA Kielce
2015 Przedwiośnie 38, BWA Kielce – nagroda Targów Kielce
2002, 2004 II i III Międzynarodowe Biennale Miniatury Gaude Mater,
Ośrodek Promocji Kultury, Częstochowa
2003 i 2005 Biennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń
2003 10 lat Katedry Sztuki, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
2003 Wystawa Pedagogów Katedry Sztuki, Koszyce (Słowacja)
2004 Wystawa Pedagogów Katedry Sztuki, Kremnica (Słowacja)
2005 Homage’ Jan Paweł II, Galeria „Rogatka”, Radom
2005-2007 (15, 16, 17 Wystawa ZPAP Okręg Radomski), Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
2007-2008 Rysunek Młodych, Muzeum Sztuki Współczesnej, MCSW „Elektrownia”, Radom
2008 FALA MCSW, „Elektrownia”, Radom
2008 Elektrownia Murem w ramach „Powstania Sztuki”, MCSW „Elektrownia”, Radom
2008 Wystawa Okręgu Kieleckiego ZPAP, BWA Kielce, Galeria „Zielona” Busko-Zdrój
2006, 2010, 2012, 2014 (VIII, X, XI, XII Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki),
BWA Ostrowiec Świętokrzyski
2007-2015 Format Maksymalny A4, Galeria „36 MBP” im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich,
Radom (5 edycji), MCSW „Elektrownia” (2 edycje)
2012 Udział w V Powiatowym Plenerze Malarsko-Fotograficznym Mniszew