Start / Wydarzenia / Przedwiośnie 39/2016
Wystawa zbiorowa

Przedwiośnie 39/2016

Przedwiośnie 39/2016 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
24 czerwca 2016 r.
godz. 17:00
Zakończenie:
29 lipca 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy pokonkursowej Przedwiośnie 39 – Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego, oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom, które odbędzie się w Ramach Święta Kielc już 24 czerwca o godz. 17:00, w Galeriach Dolnej i Górnej BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2. Tego dnia świętujemy do 24:00 podczas Białej nocy.

Wystawa potrwa do 29.07.2016

Tegoroczna edycja PRZEDWIOŚNIA zgromadziła 71 artystów, którzy w sumie poddali weryfikacji i ocenie jury 206 swoich prac, wykonanych w różnych technikach: od klasycznej rzeźby, rysunku, poprzez grafikę, malarstwo, kolaż, fotografię, po – coraz częściej pokazywane – dzieła w technice wideo.

Komisja w składzie:
Prof. Marek Sak – artysta grafik i malarz, ASP w Łodzi – przewodniczący
Prof. Mariola Wawrzusiak – artysta rzeźbiarz, ASP w Krakowie
Prof. Tadeusz Boruta – artysta malarz, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Jan Bujnowski – artysta grafik, fotografik, malarz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Przyznano nagrody, które otrzymali:

 1. Monika Cybulska – za cykl plakatów społecznych  – Nagroda Prezydenta  Miasta Kielce
 2. Henryk Królikowski – za linoryt z cyklu „Body” – Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
 3. Longin Witczak – za obiekt rzeźbiarski – Nagroda BWA w Kielcach
 4. Ewa Banaszczyk – za zestaw trzech obrazów – Nagroda Galerii Echo
 5. Agnieszka Strojna – cykl 5 prac pt. „Rozpoznanie” – Nagroda Wodociągów Kieleckich
 6. Henryk Sikora – za rzeźbę w drewnie – Nagroda BWA w Sandomierzu
 7. Piotr Kaleta – za zestaw fotografii  – Nagroda DŚT W Kielcach
 8. Agnieszka Kotarba – za prace pt. „Portret rodzinny” – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego
 9. Monika Głowacka – za 3 obrazy olejne – TVP Kielce
  Wyróżnienia: 10. Rafał Urbański – za dwa filmy wideo – Nagroda Targów Kielce11. Oliwia Hildebrandt – za zestaw trzech obrazów – Nagroda Targów Kielce

  Nagrody specjalne:

  12. Krzysztof Zając – za zestaw fotografii – Nagroda Muzeum Narodowego w Kielcach – wystawa w Dworku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

  12. Jaśmina Parkita – za tkaninę drukowaną „Ojcowizna” – Nagroda Bristol Art & Spa Sanatorium w Busku-Zdroju – Weekend dla 2 osób w Bristol Art.&Spa i prezentacja prac

  W konkursie na plakat „Przedwiośnie 39” jury oceniło 3 prace  dwóch autorów.  Jury wybrało pracę Michała Łagowskiego


  Tegoroczne PRZEDWIOŚNIE – interdyscyplinarny konkurs plastyki twórców związanych z Województwem Świętokrzyskim – jest już 39-tym raportem na temat aktualnej kondycji najważniejszych dokonań kieleckiego środowiska. Zawiera on, jak co roku, najnowsze, z ostatnich dwóch lat, dzieła artystów o ugruntowanej już pozycji twórczej, oraz – co najbardziej cieszy – prace artystów młodych, niejednokrotnie debiutujących w tym konkursie, których obecność świadczy o żywotności i rozwoju tej prestiżowej konfrontacji. Atrakcyjną wystawę, która jest jego podsumowaniem, tworzy w tegorocznej edycji 120 dzieł autorstwa 60 artystów, wyselekcjonowanych przez jury z 206 prac 71 twórców. I jakkolwiek – jak zawsze – najważniejszym kryterium kwalifikacyjnym był poziom artystyczny oraz plastyczna jakość wykonania, tegoroczne jury kładło szczególny nacisk na jeszcze jeden aspekt: przekaz zawarty w dziełach. Przekaz, przesłanie, treść – przejawiające się w różny sposób i adresowane do intelektu, emocji czy wrażliwości odbiorcy, w różnych okresach dziejów sztuki współczesnej i w indywidualnych twórczościach w odmienny sposób były traktowane. Od afirmacji wręcz – jak chociażby w „przegadanym” surrealizmie, aż po czyste, całkowicie ich pozbawione, formalne rozważania abstrakcji geometrycznej. Wydaje się, że coraz wyraźniej te ostatnie stają się domeną designu, jego zabawy kształtami, materią i wyrafinowaną estetyką, adresowaną ku zmysłowym przyjemnościom i skojarzeniom. Przekaz – i adekwatna, wynikająca z niego forma, to coraz bardziej doceniany wyróżnik dzieł aspirujących do nazywania ich „dziełami sztuki”. A precyzja w jego formalnym definiowaniu – jest miarą ich poziomu artystycznego. W tym kontekście jednogłośne przyznanie Grand Prix społecznym plakatom Moniki Cybulskiej było oczywiste. Trzy kompozycje, oparte na powtarzalnych zarysach podobnej sylwetki kobiety-lalki, zamieszczonej na płaskich jednobarwnych tłach, subtelnie zróżnicowane stosownymi „atrybutami”, czytelnie przekazują mocno społecznie zaangażowane treści, podane w świetnie wkomponowanych w plakaty tekstach i ich tytułach: Jestem przeciwna zaostrzaniu ustawy aborcyjnej, Koniec z przemocą wobec kobiet, Zatrzymać okaleczanie kobiet. Zestaw plakatów dopełniony jest, opartą na ich formie, animacją wideo. Należy podkreślić, że plakaty Moniki Cybulskiej to pierwsze w historii PRZEDWIOŚNIA dzieła grafiki użytkowej, zgłoszone do konkursu głównego; dodatkowo cenne jest to, że są tak znakomite i że równie znakomicie zostały przez profesorski zespół jurorów docenione. Równie jednogłośnie został nagrodzony kolejną nagrodą doskonały linoryt Henryka Królikowskiego z cyklu Body. Zachwycająca szlachetnością kompozycja, perfekcyjnie doskonały warsztat graficzny oraz intensywność skoncentrowanych w niej emocji, zostały docenione przyznaniem nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Trzecia z kolei nagroda przypadła rzeźbiarskiej kompozycji Longina Witczaka zatytułowanej Biała półeczka. Oryginalna koncepcja artysty, który od lat tworzy przestrzennie zaaranżowane zespoły niewielkich, drewnianych rzeźb, przeznaczonych nie tylko do oglądania: także do rozpoznawania ich dotykiem, została uznana za najciekawszą z zaprezentowanych. Kolejna nagrodzona rzeźbiarska praca również wykonana jest z drewna – to monumentalny Sarkofag Henryka Sikory. Syntetyczny w formie, z pozostawionym zapisem śladów narzędzi i jednocześnie zmagania się twórcy z oporną materią, naznaczony głębokim pęknięciem „pracującego” materiału, robi przejmujące wrażenie. Spośród malarskich najwyżej zostały ocenione lekkie, spontaniczne, choć starannie przemyślane, częściowo rysowane prace Ewy Banaszczyk. Ich przedstawieniowość jest dla niej osnową do snucia własnych komentarzy i skojarzeń, poddanych pod osąd wrażliwości odbiorcy. Kolejne wyróżnienie przypadło także malarskiemu medium – serii malowanych granatowym tuszem ekspresyjnych, ciemnych w tonacji monochromatycznych portretów, wykonanych przez Agnieszkę Strojną. Zupełnie inny charakter ma następny, doceniony przez jurorów obraz – to dynamicznie, z rozmachem, długimi pociągnięciami pędzla malowany, wielkoformatowy Zderzak, stworzony przez kolejną – po Agnieszce Strojnej – przedwiośniową debiutantkę, Monikę Głowacką. Bliskie malarskim środkom wyrazu – choć wykonane w innych technikach – jest oryginalne dzieło Agnieszki Kotarby – nagrodzony Nagrodą Wojewody Świętokrzyskiego Portret rodzinny, z miękkiej tkaniny, w technice własnej – bliskiej aplikacji, oraz drukowana na tkaninie wielkoformatowa, barwna i bogata w szczegóły praca Jaśminy Parkity zatytułowana Ojcowizna, która zdobyła dla jej twórczyni Nagrodę Hotel Bristol Art&Spa w Busku-Zdroju. Z uznaniem spotkały się także, (wyróżnienie Targów Kielce) wyciszone i subtelne kolaże na płótnie autorstwa Oliwii Hildebrandt. Jury doceniło również przyznanymi nagrodami perfekcję wykonania oraz kompozycji dwóch zestawów fotograficznych: Piotra Kalety oraz Krzysztofa Zająca. Tematem obydwu jest krajobraz: Piotra Kalety – swojski, kielecki, z motywem uprawnego pola osłoniętego lśniącą folią, Krzysztofa Zająca zaś – afrykański, pustynny, z subtelnie zaznaczoną w nim obecnością człowieka. Wyróżnienie (Targów Kielce) zdobyły po raz kolejny filmy wideo stworzone przez Rafała Urbańskiego, od lat zafascynowanego zarówno graficzną urodą kodów QR, jak i ich możliwością przekazywania treści. Równoległy konkurs na plakat PRZEDWIOŚNIE 39 wygrała propozycja Michała Łagowskiego.

  Prezentacja PRZEDWIOSNIE 39 jest – jak i dotychczas bywało – wystawą bardzo ciekawą i urozmaiconą pod względem konwencji twórczych, technik plastycznych, form i nimi wyrażonych treści. Poza dziełami nagrodzonymi przez jurorów zawiera również wiele innych, których wartość artystyczna została potwierdzona zakwalifikowaniem do udziału w wystawie pokonkursowej – co jest także zauważalnym i ważnym wyróżnieniem. Razem tworzą one panoramę plastyki świętokrzyskiej, ocenioną przez jurorów jako bardzo atrakcyjną i bogatą w mocne indywidualności twórcze. W tym roku po raz kolejny ten wizerunek bardzo wyraźnie wsparli młodzi, kończący studia artystyczne w różnych polskich uczelniach i rozpoczynający swoją twórczą drogę.

  Najistotniejsze jednak jest to, że w trudnych dla artystów czasach, ich twórczość nadal się rozwija, współtworzy bogactwo świętokrzyskiej i polskiej kultury, daje radość i spełnienie im samym – i nam, odbiorcom piękna stworzonego przez Człowieka.

  Kurator wystawy: Stanisława Zacharko-Łagowska


  Prace zakwalifikowane do wystawy:

  1. Arciszewski Kornel
   Goście jadą, obiekt, drewno, metal, 160x120x50 cm
   Tryptyk Realia: True Poland, rzeźba, drewno, metal, 70x30x15 cm
  2. Baran Janusz
   Cyvitas, materie I, rysunek, 50×70 cm
   Cyvitas, materie II, rysunek, 50×70 cm
   Cyvitas, materie III, rysunek, 50×70 cm
  3. Banaszczyk Ewa
   Londyn wita,olej, markery, kredka, 70×80 cm
   Scena, olej, marker kredka, papier, 70×70
   Król i królowa oelj, marker kredka, papier, 70×70
  4. Cybulska Monika
   plakaty społeczne: Jestem przeciwna zaostrzaniu ustawy o aborcji, grafika wektorowa, papier satyna, druk epson, animacja 100×70 cm
   Koniec z przemocą wobec kobiet, grafika wektorowa, papier satyna, druk epson, 100×70 cm
   Zatrzymać okaleczanie kobiet, grafika wektorowa, papier satyna, druk epson, 100×70 cm
  5. Chodacka Magdalena
   Podwójny akt, olej na płótnie, 130×150 cm
  6. Czyż Aga
   Przestrzenie I, fotografia, 50×70 cm
   Przestrzenie II, fotografia, 50×70 cm
  7. Dragosz Emilia
   Bez tytułu, olej na płótnie, 120×160 cm
   Bez tytułu, olej na płótnie, 114×140 cm
   Bez tytułu, olej na płótnie, 114×180 cm
  8. Dziwirek Artur
   03, fotografia, 60×40 cm
  9. Głowacka Monika
   Zderzak, olej na płótnie, 140×160 cm
   Dynia, olej na płótnie, 150×150 cm
   Czaszka, olej na płótnie, 150×150 cm
  10. Gałuszka Irena
   Poranny niepokój 1, fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy, 70×50 cm
   Poranny niepokój 2, fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy, 70×50 cm
   Poranny niepokój 3, fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy, 70×50 cm
   Poranny niepokój 4, fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy, 70×50 cm
  11. Hildebrandt Oliwia
   Cykl: Znaki I, technika własna- akryl, kolaż na płótnie, 100 x 70 cm
   Cykl: Znaki II, technika własna- akryl, kolaż na płótnie, 100 x 70 cm
   Przypadek III, technika własna- akryl, kolaż na płycie, 50 x 50 cm
  12.  Iwan Monika
   Rysa, ceramika, 28x15x9 cm
  13.  Jędrzejczyk Urszula
   Paragon, pentaptyk, technika własna, 120x40x 5 części
  14.  Kaczmarczyk Mateusz
   Bez tytułu, węgiel, papier, 100×70 cm
   Kalafior, węgiel na papierze, 100×70 cm
   Manifest, olej, akryl, płótno, 50×50 cm
  15.  Kaleta Piotr
   Finisz, fotografia, 40×60 cm, 2016
   Krajobraz z pierwszym planem, fotografia, 40×80 cm, 2016
   Instalacja c.d. fotografia, 54×80 cm, 2016
  16.  Kołaczyński Jerzy
   Synteza zamiarów i tendencji natury, tempera, 100×70 cm
   Cień białej róży, tempera, 100×70 cm
  17.  Korczyńska Joanna Maria
   z cyklu: Artystki Polskie, Portret Olgi Boznańskiej, olej, płyta, 100×70 cm
   z cyklu: Portret Katarzyny Kobro, olej, płyta, 100×70 cm
  18. Kotarba Agnieszka
   Portret rodzinny, technika własna, 114×55 cm
  19. Kozieł Karolina Magdalena
   9 muz, fotografia, 100x 30 cm
  20. Królikowski Henryk
   Body, linoryt, 74×78 cm
  21. Leśniak Magdalena
   Wyjść czy nie wyjść… – Pulpit ROY LICHTENSTEIN, akryl, płótno, 2016
  22. Liszewski Paweł
   Japonki, akryl na płótnie, 100×100 cm
   Cruise, akryl na płótnie, 100×100 cm
   Polisz spa, akryl na płótnie, 100×100 cm
  23. Łazarczyk – Kaczmarek Izabela
   Formy, fotografia cyfrowa, 3x50x50 cm
   Branco e preto, fotografia cyfrowa, 2x30x45 cm
  24.  Maj Tamara
   Z cyklu: Przenikanie – limonkowy prostokąt, tkanina autorska, dwustronna, 280 x 105 cm
   Z cyklu: Przenikanie – wiśniowy kwadrat, tkanina autorska, dwustronna, 280 x 105 cm
  25. Miernik Zbigniew
   Hasior, olej na płótnie, 80×80 cm
   Stary blejtram, olej na płótno, 80×80 cm
   Spocony biały jeleń na śniegu, olej na płótnie, 60×60 cm
  26.  Michałek Józef Grzegorz
   W przestrzeni znaku, akryl, 53×72 cm
  27.  Musik Waldemar
   Kokon, rzeźba, czarny marmur, 70x35x23 cm
  28.  Myśliwiec Antoni
   XXX, fotografia, 50×65,5 cm
   XXX, fotografia, 50×65,5 cm
   XXX, fotografia, 50×65,5 cm
   XXX, fotografia, 50×65,5 cm
   XXX, fotografia, 50×65,5 cm
  29.  Nowak Rafał
   Kielecka Szkoła Krajobrazu, fotografia, 18×36 cm
   Atlantyda I, fotografia 18×36 cm
   Atlantyda II, fotografia 18×36 cm
  30. Pabian Marta
   Ceramika, 30×30
   Trwanie, tech. mieszana, 40×20
  31. Pajda Marcin
   XXX, fotografia, 100×68 cm
   XXX, fotografia, 100×68 cm
  32. Parkita Jaśmina
   Ojcowizna, tkanina drukowana, 560×360 cm
  33.  Popielski Witold
   W oczekiwaniu na Godota, technika własna, 100×80 cm
   Złośliwi prześmiewcy, technika własna, 100×80 cm
  34.  Pośpiech Justyna
   Pozwól, druk wklęsły, frottage, collage, 2x31x32 cm
  35.  Potocka-Kuc Aleksandra
   Krajobraz syntetyczny. Karpaty 1, 2015, monotypia, farby offsetowe, papier, 46×92 cm
   Krajobraz syntetyczny. Karpaty 2, 2015, monotypia, farby offsetowe, papier, 46×92 cm
   Krajobraz syntetyczny. Góry Świętokrzyskie 2, monotypia, farby offsetowe, papier, 46×92 cm
  36.  Ptak Bogdan
   Z cyklu: Kochany dom – ciepła poducha, pastel, akryl, papier, 35×50 cm 2016
   Z cyklu: Kochany dom – gorąca herbatka, pastel, akryl, papier, 35×50 cm 2016
   Z cyklu: Kochany dom – opróżniona szuflada, pastel, akryl, papier, 35×50 cm 2016
   Z cyklu: Kochany dom – poranek w miednicy, pastel, akryl, papier, 35×50 cm 2016
   Plenery w nowym parku – pastel, akryl, papier, 35×50 cm 2014
  37. Rachoń Andrzej
   Pejzaż prowincjonalny, pastel, 100 x 70 cm
   Pejzaż prowincjonalny, pastel, 100 x 7ocm
   Pejzaż prowincjonalny, pastel, 100 x 70 cm
  38. Sikora Henryk
   Sarkofag, drewno, wys. 80 cm.
  39. Słota Dariusz
   Gęstwina, technika własna, blacha, 60×48 cm
   Abstrahowanie I, technika własna, deska, 41×40,5 cm
   Abstrahowanie II, technika własna, deska, 41×40,5 cm
  40.  Synak Monika
   Pa, akryl płótno, 100×150 cm
  41. Halina Stawowy-Dombrowska
   Uchodźcy 2, tryptyk, fotografia, 3x38x25 cm
  42.  Stawecka Barbara
   Puls, granit, 20×15 cm
  43. Stawecka Hanna Maria
   Wędrowiec, brąz, 50×15 cm
  44.  Stawecki Wacław
   Świt, marmur, 80×20 cm
   Nieskończoność, marmur, 70×20 cm
  45. Strojna Agnieszka
   Praca z cyklu: ROZPOZNANIE, ecolina, papier, 64,5×79,5 cm
   Praca z cyklu: ROZPOZNANIE, ecolina, papier, 64,5×79,5 cm
   Praca z cyklu: ROZPOZNANIE, ecolina, papier, 64,5×79,5 cm
   Praca z cyklu: ROZPOZNANIE, ecolina, papier, 64,5×79,5 cm
   Praca z cyklu: ROZPOZNANIE, ecolina, papier, 64,5×79,5 cm
  46.  Szczupaj Bogdan
   Noc i dzień, fotografia, wydruk pigmentowy, 50×70 cm
   Przedwiośnie, fotografia, wydruk pigmentowy, 50x 70 cm
  47.  Ślusarek Teresa
   Nautilius I, technika własna, 70 x100 cm
  48.  Szplit Magda
   Tożsamość I, linoryt, 100×70 cm
  49.  Bugaj-Tomaszewska Beata
   Korelacje III, taśma komputerowa, płyta mdf, 2 części, 55×150 cm (lewa), 55×110 cm (prawa)
  50. Tuz Edward
   Angelong, olej, 70×120 cm
   Odpływ, olej, 70×120 cm
  51. Urbanek Marta
   Lollypop, technika własna, 98×95 cm
  52.  Urbański Rafał
   QR91 NIKT, akryl na płótnie, 150×150 cm
   QR LEM, wideo
   QR NEWS, wideo
  53. Wawro Marek
   Between – a,b,c, d, poliptyk 5x 44,3×44,3 cm
  54.  Węgorzewski Szymon
   My i wy, Motyle i ćmy, tusz akrylowy, akryl, rapidograf na kartonie ekologicznym, technika własna, 60×80 cm
   A teraz dokąd, tusz akrylowy, akryl, rapidograf na kartonie ekologicznym, technika własna, 60×80 cm
   Przedwiośnie, akrylowy, akryl, rapidograf na kartonie ekologicznym, technika własna, 60×80 cm
   Migracje, tusz akrylowy, akryl, rapidograf na kartonie ekologicznym, technika własna, 60×80 cm
  55. Walijewski Aleksander
   Fantasmagoria, fotografia, 133×46,5 cm
  56.  Witczak Longin
   Biała półeczka, rzeźba, drewno, 190x105x17
  57.  Witkowski Paweł
   Exodus, piaskowiec, metal, 90x12x39cm
  58. Wnuk – Spirowska Barbara
   Z cyklu: Kontrola – tryptyk, akryl, 2x 30 x30 cm
  59.  Zając Krzysztof
   zestaw: Notabene
   Nomen Omen (1/4) fotografia cyfrowa 100x70cm
   Panta Rei  (2/4) fotografia cyfrowa 100x70cm
   Postscriptum (3/4) fotografia cyfrowa 100x70cm
   Errata (4/4) fotografia cyfrowa 100x70cm
  60. Zawadzki Dariusz
   Anablefobia, olej, płótno, 3obrazy 90×90 cm

Galeria