Marian Guzikowski

Interaktywne obiekty świetlne

Interaktywne obiekty świetlne - 1
Autor
Marian Guzikowski
Kurator
Marian Guzikowski
Rozpoczęcie:
22 marca 2024 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
19 kwietnia 2024 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Moją pracę doktorską pt. „ interaktywne obiekty świetlne” stanowi cykl sześciu obrazów – obiektów interaktywnych, których zasadniczym elementem jest światło. Ponadto Istotną cechą pracy jest interaktywność oparta na modulacji światła, które  w efekcie prowadzi  do wywołania spektaklu wizualnego. Interfejs sterujący stanowią piloty, które załączają procesory aktywujące zmiany w obrazie.

Powołane przeze mnie prace są swego rodzaju instrumentem w rękach odbiorcy. Oglądający ma możliwość czynnego ingerowania w formę dzieła, poprzez aktywowanie elektroniki, tj. sterowanie manualne lub za pomocą dołączonego do poszczególnych obiektów interfejsu. Użyte do konstrukcji obrazu diody stają się nośnikiem różnobarwnych działań na płaszczyźnie obrazu o charakterze stałym lub impulsywnym. W momencie dezaktywacji, wygaśnięcia świateł, charakter pracy powraca  do formy pierwotnej.

Moja praca doktorska stanowi interaktywne dzieło świetlne, które związane jest z problemem bytu, egzystencji ludzkiej, kontaktu, relacji człowieka do natury. Podnoszę niniejszy temat z uwagi na sytuację w jakiej znalazł się człowiek po rewolucji przemysłowej przełomu XIX i XX w. oraz mającej miejsce obecnie rewolucji cyfrowej. Przy użyciu współczesnych środków wyrazowych, nowych technologii starałem się wykazać silny związek człowieka z przyrodą, która jest podstawą dla życia wszelkich istot. Natura w moim przekonaniu jest rodzajem „kokonu”, schronieniem. My jako jej element stajemy się całością tego świata.

Na bazie własnych skojarzeń, pokazałem proces przechodzenia od biologicznego początku, tego co organiczne („Łąka”, „Pień”, „Drzewo”, „Mózg”) do form syntetycznych, wręcz geometrycznych („Silnik”, „Labirynt”). Natura nieujarzmiona przechodzi w formy kontrolowane, zarządzane intelektem istoty myślącej. Pokazuję w ten sposób analogie i dysparycje wynikające z relacji między tym, co naturalne, a sztuczne, stanowiące wytwór ludzkiej pracy. Podkreślam fakt silnego związku tworów technologicznych z tymi obserwowanymi w przyrodzie poprzez ich ukształtowanie na wzór struktur organicznych.

Marian Guzikowski

Marian Guzikowski, fot. Katarzyna Samczyńska/ BWA/2023

O Autorze

Marian Guzikowski

Urodził się 6 grudnia 1951 roku w Opatowie w województwie świętokrzyskim.
Sztuką interesował się od dzieciństwa, ale traktował ją jako ciekawe hobby. Dopiero w 2007 roku realizując własne marzenia – rozpoczął studia artystyczne na wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Pracę dyplomową „Łuk Triumfalny Marii Curie Skłodowskiej” zrealizował u Profesora Jana Gryki. W tym też roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracę doktorską pod tytułem „Interaktywne obiekty świetlne” napisaną i wykonaną pod kierownictwem promotora Profesora Ryszarda Ługowskiego obronił dnia 25.05.2017 roku.
Swoje prace artystyczne zaczął wystawiać dopiero w okresie trwania studiów na UMCS tj. od 2010 roku. Prezentował je głównie w galeriach w Lublinie, ale i też w Poznaniu, Kielcach i Nałęczowie. Do chwili obecnej w swoim dorobku artystycznym posiada osiem wystaw indywidualnych i udział w dziesięciu wystawach zbiorowych.
---
DOROBEK ARTYSTYCZNY
WYSTAWY INDYWIDUALNE:

2010 – indywidualna wystawa „Oddech” Młode Forum Sztuki Galerii Białej w Lublinie
(30.09.2010 – 8.10.2010)

2012 – indywidualna wystawa „Dyplomy intermedialne”, Młode Forum Sztuki Galerii Białej w Lublinie (22.06.2012 – 30.06.2012)

2013 – indywidualna wystawa plakatów – Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce (6.11.2013 - 7.11.2013)

2014 – indywidualna wystawa „Wieża” – Galeria Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa w Nałęczowie
(6.04.2014 – 30.04.2014)

2014 – indywidualna wystawa „prototypy interaktywnych obiektów świetlnych”, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Podzamcze koło Chęcin (5.09.2014 – 7.09.2014)

2016 – indywidualna wystawa „interaktywne obiekty świetlne – instalacje przestrzenne” Galeria „KONT” Lublin 10.06.2016
18.06.2016)

2017 – indywidualna wystawa „interaktywne obiekty świetlne” instalacje kasetowe, prace doktorskie (10..05.2017 – 26.05.2017) Galeria xS Kielce

2017 - indywidualna wystawa „interaktywne obiekty świetlne” instalacje, prace doktorskie, Galeria xS UJK w Kielcach ( 28.05.2017 – 10.06.2017)

2018 – indywidualna wystawa „interaktywne obiekty świetlne” instalacje rzeźby na kasecie i instalacje rytu grafiki kasetowej , Galeria w „Szklanym Domu” Ciekoty (10.02.2018 – 24.03.2018)

2019 – indywidualna wystawa „Interaktywne obiekty świetlne” (Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie (11.04.2019 – 10.05.2019 )

2019 – indywidualna wystawa – przekazanie i zainstalowanie w przestrzeni miejskiej
W Stąporkowie „Drzewo interaktywne – instalacja intermedialna przestrzenna”
Zamontowana dnia 12.07.2019 na placu przed Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stąporkowie”

2019 – Prezentacja i oficjalne odsłonięcie na uroczystościach „ Biegun Ciepła” w Stąporkowie dnia
11.08.2019 „Drzewo interaktywne” – instalacja interaktywna – intermedialna –przestrzenna rzeźba z metalu. (wbudowana w przestrzeni miejskiej w Stąporkowie na placu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 103

2022 – indywidualna wystawa –„ FILOZOFIA GEOMETRII” ,Muzeum Historii Kielc w Kielcach
7.04.2022 – 24.04.2022)

WYSTAWY ZBIOROWE:

2010 – Przedwiośnie 33 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach „ Arche” „Rysunki techniczne” (17.09.2010 – 30.09.2010)

2011 – Ekspresje o niczym albo o wszystkim Galeria SOS Lublin „Koń trojański”, „Katalog galerii” (13.05.2011 – 30.05.2011)

2011 – Zarys profesji Galeria SOS Lublin „Fotografie” (4.06.2011 – 18.06.2011)

2013 – „II edycja Projektu Edukacja Artystyczna”, Centrum Kultury Zamek, Poznań (15.01.2013-30.01.2013)

2013 – „INTERMEDIA” Galeria Zajezdnia, Lublin (18.03.2013 –22.03.2013)

2013 – „Postawy”, Galeria XS, ISP Kielce (27.03.2013 –12.04.2013)

2014 – „Najlepsze Dyplomy Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie 2010-2013”,
Galeria Labirynt, Lublin (7.03.2014 – 30.032014)

2014 – „Drogi twórcze. Postawy Artystyczne”, OMPiO Kielce (16.10.2014 – 16.11.2014)

2014 – Maleniec 2014”, Galeria U Starosty, Muzeum Techniki w Maleńcu (25.10.2014 –07.11.2014)

2014 – „Maleniec 2014”, Galeria ZPAP Tycjan, Kielce (14.11.2014 – 21.11.2014)

2018 – „100 lat Niepodległości” Miejski Ośrodek Kultury” Stąporków (6.09.2018 – 7.10.2018)

2018 – „Wystawa Poplenerowa „ ( malarstwo ) – Wiejski Dom Kultury w Mostkach”
Mostki ( 27.10. – 27.11.2018)

2019 – „Kobieta” Miejski Ośrodek Kultury w Stąporkowie. Stąporków (7.03.2019 – 26.03.2019)

2019 – Miejski Ośrodek Kultury „ KUŻNICA” w Suchedniowie
Malarstwo. Suchedniów (10.09.2019 – 30.09.2019)

2019 – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie wystawa poplenerowa
III Plener Artystyczny w STĄP – art. Czarniecka Góra „ Snycerstwo „
Stąporków (26.09.2019 – 26.10.2019)

2019 – „Wystawa poplenerowa” (malarstwo) - Wiejski Dom Kultury w Mostkach .
Mostki (26.10.2019 – 10.11.2019)

2022 –„Przedwiośnie 45 „Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, „Symetria” olej, 100 x
100 x 100 (24.06.022 – 29.07.2022)