Grzegorz Bednarski

Między skrajnościami

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę malarstwa Grzegorza Bednarskiego „Między skrajnościami”. Wernisaż 3 września o godz....

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 3 września 2021, g. 18:00
Zakończenie: 1 października 2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę malarstwa Grzegorza Bednarskiego „Między skrajnościami”.
Wernisaż 3 września o godz. 18.
Wystawa potrwa do 1 października.

 

Wstęp do katalogu

Działalność artystyczna to proces wymagający od twórcy głębokiej analizy otoczenia, środowiska, w którym żyje i odniesienia się do niego w sposób jednoznaczny, autorski i rozpoznawalny. Intrygujące twórcę tematy i zjawiska, zwykle w jasny sposób zawarte w malarskich kompozycjach, kolorystyce i symbolach, są skrótem do autorskiego komentarza rzeczywistości. Konfrontacja widza z dziełem twórcy ma na celu wprowadzenie w stan zatrzymania świata w kadrze i nawiązania z nim daleko idącego dialogu. Wielość wątków, postaci, bohaterów i użytych w obrazach detali wzmaga u odbiorcy chęć i apetyt na znalezienie klucza i odpowiedzi na nasuwające mu się pytania. Proces ten, w miarę zagłębiania się, nabiera coraz większego tempa. Widz pragnie dotrzeć do źródła inspiracji, patrząc na świat oczami malarza.

Anna Paleczek‑Szumlas
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie

Obrazy Grzegorza Bednarskiego.
Między skrajnościami

Tworzenie [sztuki] musi odwoływać
się do władzy mitotwórczej, jaką w sobie
noszę, bo tylko dzięki tej władzy
odważam się wypowiedzieć własną organizację
świata jako złożonego z nieprzyległych
i skłóconych jakości wartościowych.

Leszek Kołakowski, „Obecność mitu” 1

Każda ekspozycja dzieł artysty stwarza pewnego rodzaju scenę, na której zestawione ze sobą obrazy zaczynają odsłaniać historię swojego kształtowania, proces utrwalania w określonej formie. Luigi Pareyson twierdzi, że: „Nieruchomość formy nie wynika z eliminacji ruchu, lecz sama jest ruchem, który się wyczerpał, znajduje ukojenie w osiągnięciu celu”2. Wyeksponowanie dzieł w pewnym układzie, konfiguracjach, gdy one same ze sobą zaczynają prowadzić dialog, i w te rozmowę wprowadzają patrzącego, kreuje nową sytuację, w której uruchamia się ponownie ruch, by powtórzyć za Hansem‑Georgiem Gadamerem, gry ustanowionej przez działanie/oddziaływanie artystyczne3. Owa gra zaś otwiera przestrzeń doświadczenia, tym razem – sztuki Grzegorza Bednarskiego […]
Barbara Major