Mój ZWIERZOBYT

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA w BWA na wystawę „Mój ZWIERZOBYT”....

ARTKLATKA - galeria działań edukacyjnych BWA

Rozpoczęcie: 1 lutego 2021, g. 11:00
Zakończenie: 28 lutego 2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach
zapraszają do
galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA w BWA
na wystawę „Mój ZWIERZOBYT”.

Wystawa jest efektem współpracy Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach z Młodzieżowym Domem Kultury w Kielcach. Kuratorkami wystawy są: dr Joanna Biskup-Brykczyńska (MDK) i dr Magdalena Leśniak (BWA).

Na wystawie można zobaczyć kilkadziesiąt prac plastycznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia w MDK-u, na których realizowany był temat nawiązujący do wystawy rysunków Anny Ciszek „Zwierzobyty” w BWA. Uczniowie zwiedzili wystawę w Galerii Małej BWA i wysłuchali instruktażu Magdaleny Leśniak jak należy wykonać SWOJEGO ZWIERZOBYTA – zwierzopodobną istotę wyposażoną w cechy ludzkie lub hybrydę kilku różnych gatunków zwierząt. W MDK-u pod okiem swoich nauczycieli (Joanny Biskup-Brykczyńskiej, Elizy Głowackiej, Zuzanny Starzyńskiej i Pawła Króla) dzieci stworzyły wyjątkowe prace plastyczne, nawiązujące do obejrzanej ekspozycji.

Przedstawione obrazy to małe formy rysunkowe, malarskie oraz grafiki wykonane w technice cyfrowej. Wszystkie prace odznaczają się wysokim poziomem formalnym – starannością wykonania. Niektóre są niezwykle humorystyczne, inne świadczą o bujnej wyobraźni artystów. Wiele prac nawiązuje dosłownie do techniki stosowanej przez Annę Ciszek, inne całkowicie od niej odbiegają.