Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne...

BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 20 grudnia 2020, g. 8:00
Zakończenie: 20 stycznia 2021

Dużo piękna; na zewnątrz i wewnątrz siebie,
zdrowia ciała, duszy i jasności umysłu,
wielu codziennych drobnych radości i spełnień,
a także rodzinnego szczęścia i pokoju,
wszystkim ludziom dobrej woli życzą:

dyrektor Stanisława Zacharko-Łagowska
wraz z zespołem pracowników
Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach