Start / Wydarzenia / Muzeaika 2016 – Gra Bystrzaki
Wystawa zbiorowa

Muzeaika 2016 – Gra Bystrzaki

Muzeaika 2016 – Gra Bystrzaki - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
14 maja 2016 r.
godz. 20:00
Zakończenie:
14 maja 2016 r.
godz. 24:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

14 maja 2016 w sobotę od godz. 20.00 do 23:30.00 w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów w Kielcach zapraszamy do zabawy podczas VI Muzeaiki – gry Bystrzaki. Jak co roku z okazji święta muzealników będzie można bezpłatnie zwiedzić muzea i galerie, które będą czynne do 24.00. Ten wieczór będzie też świetną okazją do wzięcia udziału w grze przygotowanej przez muzealników, tym razem liczy się spostrzegawczość.
O kartę w dniu imprezy należy pytać w siedzibach organizatorów o 20.00, potem wypełnić i zostawić do 23:30. Wyniki gry Bystrzaki zostaną ogłoszone 15 maja 2016 o godz. 17:00 w OMPiO Wzgórze Zamkowe.

Na czym polega praca w muzeum lub galerii sztuki współczesnej? To na pewno nie tylko oprowadzanie gości, choć to najbardziej widać. Często praca polega na wyszukiwaniu i wypatrywaniu informacji, nieraz przydaje się spostrzegawczość. Kiedy wypełniane są karty eksponatów, kiedy muzealnicy przygotowują opisy, potrzebne są informacje o pochodzeniu, o budowie, kształcie czy kolorze cennych przedmiotów. Czasem trzeba odczytać pozornie nieczytelny albo ukryty napis.

By wypełnić kartę gry Muzeaika 2016 należy wytężyć zmysły i odpowiedzieć na pytania podobne do tych, które znajdują się na kartach eksponatów. Nagrodami w zabawie będą książki wydawnictwa muzealne i albumy ale też specjalne niespodzianki od Wydawnictwa Jedność.

BWA zaprosiło do współpracy Pana Tadeusza, który przygotował specjalnie dla miłośników sztuki krzyżówki na Europejską Noc Muzeów – Muzeaikę.

Autorskie krzyżówki Pana Tadeusza Mielczarka, to pismo drukowane, jednak potrójnie skrzyżowane. Aby przeczytać sentencje trzeba zamknąć jedno oko, ustawić obrazek pod odpowiednim kątem i przesuwać w prawo o 60° zgodnie ze zwiększającą się liczbą kropek.

Pomysł w głowie 80 letniego Pana Tadeusza zrodził się dokładnie 60 lat temu. Stworzenie jednego hasła zajmuje około 3 godzin żmudnej pracy w skupieniu. Wystarczy jeden błąd i pracę trzeba zaczynać od nowa. Należy wspomnieć, że Pan Tadeusz jest miłośnikiem kieleckich drużyn sportowych. Od 10 lat motywuje krzyżówkami zawodników, publikowanymi w Programie meczowym Korony Kielce. Krzyżówkami obdarowywani są zawodnicy, przed każdym meczem ale także kibice. Marzeniem Pana Tadeusza jest współpraca z różnymi instytucjami w mieście i zapoznanie ich odbiorców z jego krzyżówkami tematycznymi: historycznymi, teatralnymi, o Kielcach, harcerskimi, świątecznymi, o sporcie oraz autobiograficznymi. Mamy nadzieję, że i naszym gościom przypadną do gustu zabawy z krzyżówkami, o tym przekonamy się podczas Europejskiej Nocy Muzeów. Życzymy udanej kreatywnej zabawy.

REGULAMIN GRY
„Muzeaika – Bystrzaki”
Na czym polega praca w muzeum lub galerii sztuki współczesnej? To nie tylko oprowadzanie gości, lecz głównie wyszukiwanie, wypatrywanie i zbieranie informacji. Przydaje się przy tym spostrzegawczość. By zagrać
w Muzeaikę – Bystrzaki, należy wytężyć zmysły i odpowiedzieć na pytania z Karty Gry podobne do tych, które znajdują się na kartach eksponatów, które wypełniają muzealnicy.

I Postanowienia ogólne
1. Gra „Muzeaika – Bystrzaki”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku, od godziny 20.00 do 23.30, na terenie miasta Kielce.
2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycja Muzealna
Orla 3 oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami.
II Gracze
1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa.
2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.
4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.
III Zasady Gry „Muzeaika – Bystrzaki”
1. Na Karcie gry znajdują się pytania, zadania, zagadki. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej poprawnych odpowiedzi i wpisanie ich na Kartę Gry.
2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:30, 14 maja 2016r.
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 maja 2016r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 Kielce.
4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry.
5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy – 14 maja 2016r., o godzinie 20.00.
6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców.
7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.30, do siedziby jednego z organizatorów.
8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry.
9. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.
IV Organizatorzy
1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry
w sposób zgodny z Regulaminem.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.
V Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.

Galeria