Start / Wydarzenia / otwarta pracownia kraków dietla 11
Wystawa zbiorowa

otwarta pracownia kraków dietla 11

otwarta pracownia kraków dietla 11 - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
15 kwietnia 2016 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
6 maja 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna, Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystycznego
„Otwarta Pracownia – Kraków Dietla 11”,
Dnia 15 kwietnia (piątek) 2016 o godzinie 18:00
do Galerii Górnej i Dolnej BWA w Kielcach,
ul. Kapitulna 25-011 Kielce

Finisaż wraz z promocją katalogu odbędzie się dnia 6 maja 2016 o godzinie 18:00

Artyści biorący udział w wystawie:
BETTINA BEREŚ
IGNACY CZWARTOS
MARCIN PAWŁOWSKI
OLGA PAWŁOWSKA
JACEK DŁUŻEWSKI
KRZYSZTOF KLIMEK
BEATA STANKIEWICZ
LECH KOLASIŃSKI
MARIA PYRLIK
DARIUSZ MLĄCKI
MARCIN GIERAT
OLGIERD CHMIELEWSKI

„Otwarta Pracownia (galeria) jest miejscem, w którym podejmowane będą próby, by sztukę ujawniać w sposób bezinteresowny, bez uwzględniania komercyjnych lub prestiżowych kalkulacji. Podejmując tę naturalną na terenie sztuki aktywność, Otwarta Pracownia wpisuje się w ciąg działań innych nie komercyjnych galerii. Odmienność polega na tym, że Otwarta Pracownia powołana zostaje nie w oparciu o lokalnie zdefiniowaną wizję sztuki, ale przy pełnej świadomości, że w sztuce panuje stan głębokiej niepewności i dezorientacji, nawet co do pytań dla niej podstawowych.

Celem Otwartej Pracowni nie jest aktywność dla samej aktywności. Celem nie jest też rywalizacja na rynku prestiżów. Jeżeli nie będzie nic ciekawego do pokazywania, nic nie będzie pokazywane. Jeżeli ten stan rzeczy okaże się stanem trwałym, Otwarta Pracownia ulegnie samolikwidacji. Osoby powołujące Otwartą Pracownię nie zamierzają robić karier galerników. Otwarta Pracownia jako galeria jest strukturą przezroczystą i nie przesłania sobą artystów i ich prac.

Otwarta Pracownia poszukuje sztuki, bada jej kondycję, pokazuje prace artystów, świadczy na ich rzecz, ale nie organizuje akcji promocyjnych i nie uczestniczy w takich akcjach.

Otwarta Pracownia nie przedkłada a priori jednych mediów ponad inne, jednej koncepcji sztuki ponad inną. Na tym polega jej otwartość. Jednak dążenie do samej tylko aktualności bez dążenia do transcendencji, oraz zastępowanie twórczości „rozgrywką w polu sztuki”, uznaje się za postawy mało interesujące. Otwarta Pracownia nie pokazuje sztuki, bo sztuka jest abstrakcyjnym pojęciem, którego nie sposób pokazać. Otwarta Pracownia pokazuje prace.

Wystarczającą przyczyną pokazu w Otwartej Pracowni są zgromadzone w niej prace. Miejscem, w którym następuje zasadnicze sprawdzenie ich wartości, jest wystawa. Wystawa w Otwartej Pracowni może stać się negatywną weryfikacją dla pokazanych prac.

Otwarta Pracownia oddziałuje poprzez pokazy, wydawnictwa i spotkania. Są to trzy nurty działalności Pracowni. Obok prezentacji twórczości aktualnej Otwarta Pracownia podejmuje działania mogące przyczynić się do zweryfikowania i uporządkowania obrazu sztuki polskiej ostatnich kilkudziesięciu lat.”

(Jerzy Hanusek) Kraków, październik 1995

Galeria