Paweł-Pierściński-fot-Adam-Kowalewski-archiwum-BWA