Janusz Buczkowski

Promocja książki – Puszcza Jodłowa

Promocja książki – Puszcza Jodłowa - 1
Autor
Janusz Buczkowski
Rozpoczęcie:
24 października 2016 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
24 października 2016 r.
godz. 22:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie z fotografem Januszem Buczkowskim
i promocję jego najnowszej książki pt. „Puszcza Jodłowa”.

Dnia 24 października 2016, godz. 18:00,
Galeria Górna BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Książkę można nabyć podczas spotkania w cenie 40 zł

Galeria

O Autorze

Janusz Buczkowski

Urodził się w 1932 roku we Włocławku. Po ukończeniu w 1956 roku Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) zamieszkał w Kielcach, z którymi związany jest do dnia dzisiejszego.

Fotografią zaraził się w szkole średniej. Swoje zainteresowania rozwinął w trakcie studiów. Od 1958 roku był członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego, a do 1968 roku pełnił funkcję jego prezesa. Od 1975 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

Należał do grona założycieli Kieleckiej Delegatury, a następnie Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Był także członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Janusz Buczkowski jest współtwórcą „Kieleckiej Szkoły Krajobrazu” – nurtu, który na trwałe wpisał się w historię polskiej fotografii. Jest także współorganizatorem I, II, III, IV „Biennale Krajobrazu Polskiego”.

Zdjęcia Janusza Buczkowskiego prezentowane były na ponad 200.wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Paryskim Muzeum Historii Fotografii, w Hiszpanii,Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Portugalii, a nawet Japonii. Brał także udział we wszystkich wystawach zbiorowych „Kieleckiej Szkoły Krajobrazu”.

Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach,Muzeum Sztuk Pięknych w Moskwie oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (m.in.w zbiorach pisarza Herlinga Grudzińskiego). Recenzje dotyczące jego twórczości oraz biografie publikowano w wielu pismach codziennych, periodykach kulturalnych oraz w fachowych pismach fotograficznych.

Za swoją twórczość otrzymał szereg nagród i odznaczeń, m.in.:Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz „Zasłużony dla Kielecczyzny”, Nagrodę Miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Uhonorowany został również międzynarodowym tytułem „Artysta–FIAP”.

Janusz Buczkowski nadal aktywnie zajmuje się fotografią artystyczną oraz bierze czynny udział w wystawach i spotkaniach autorskich. Artysta nie stroni od pióra i jest autorem książek: „Przygody z fotografią”, „Wspomnienia z tamtych lat 1939-2012 r.” oraz powieści „Przeklęty spadek” i „Przeklęta kamienica”.