Start / Wydarzenia / Przedwiośnie 39 – konkurs
Wystawa zbiorowa

Przedwiośnie 39 – konkurs

Przedwiośnie 39 – konkurs - 1
Autor
Wystawa zbiorowa
Rozpoczęcie:
6 kwietnia 2016 r.
godz. 8:00
Zakończenie:
27 maja 2016 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

PRZEDWIOŚNIE 2016
39 INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA ZE STRONY ORGANIZATORA (ZAKŁADKA AKTUALNOŚCI / KONKURSY)

PRZEDWIOŚNIE – corocznie organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, już tradycyjnie będzie powiązane ze Świętem Kielc. Kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców, „biała noc”, w czasie której dostępna jest wystawa pokonkursowa, dodatkowo uatrakcyjnia jej ekspozycję również dla uczestników, zwłaszcza tych spoza Kielc.

Przypominamy o poszerzonym kręgu artystów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie o tych, związanych z województwem świętokrzyskim nie tylko miejscem zamieszkania: także pochodzeniem, dyplomem świętokrzyskiej uczelni artystycznej oraz przynależnością do kieleckich oddziałów związków twórczych.
Ich coraz liczniejszy udział sprawia, że PRZEDWIOŚNIE staje się cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów, także tych, którzy – żyjąc w czasach wzmożonych migracji – rozpierzchli się po świecie. Jak co roku, zapraszamy ich do wspólnego celebrowania święta naszego miasta i święta świętokrzyskiej plastyki hasłem:
ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 39 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.
4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
– do 23 maja – Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Rynek 6/6
– lub przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)
5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z pracami lub w inny sposób. (NIE WYPEŁNIONA KARTA DYSKWALIFIKUJE W KONKURSIE)
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji
z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 39, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.
7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 39 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
KONKURSY TOWARZYSZĄCE
Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE 39 odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
– oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 28 maja br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów
– skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury, oraz opublikowane w katalogu wystawy.
– prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach, lub, po zakończeniu wystaw, w galeriach wymienionych w pkt. 3 warunków uczestnictwa. W podobny sposób można po zakończeniu wystawy odbierać prace zakwalifikowane do niej. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.
– do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do wystawy
– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w dniach Święta Kielc, 24 czerwca br. o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

Galeria