PRZEDWIOŚNIE 43

PRZEDWIOŚNIE 43

PRZEDWIOŚNIE 43 - 1
Autor
PRZEDWIOŚNIE 43
Rozpoczęcie:
27 czerwca 2020 r.
godz. 11:00
Zakończenie:
31 lipca 2020 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
Galeria Górna, Galeria Dolna
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz kurator Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę pokonkursową 43. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2020.

PRZEDWIOŚNIE 43 – kolejny, coroczny raport z kondycji plastyki województwa świętokrzyskiego został oddany pod osąd, naprzód surowego jury konkursowego pod przewodnictwem prof. Ireny Nawrot-Trzcińskiej, a obecnie, już po selekcji – kieleckiej publiczności. Zazwyczaj w kontekście radosnego Święta Kielc – w tym roku święto kieleckiej plastyki rozpoczyna się samotnie, w cieniu pandemii COVID-19, zagrożenia zdrowia, kwarantanny władz miasta i w warunkach szczególnej ostrożności. Te ostatnie spowodowały, że po raz pierwszy – a mam nadzieję, że i ostatni – artyści zgłaszali się do konkursu elektronicznie, a jury oceniało ich prace na podstawie fotografii. Jak niedoskonały to sposób percepcji przekonali się szczególnie rzeźbiarze – ich przestrzenne dzieła najtrudniej jest bowiem przełożyć na język fotografii – ukazać właściwie bryłę, struktury materii i skalę. Mając świadomość tych wszystkich problemów i trudności, zaprosiliśmy jednak artystów, jak co roku, do udziału w PRZEDWIOŚNIU. Tym większą nam, organizatorom, radość sprawił porównywalny z ubiegłymi latami odzew na nasze zaproszenie; zarówno twórców, jak i sponsorów. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim fundatorom nagród tegorocznego PRZEDWIOŚNIA, którzy również w tych trudnych czasach – niejednokrotnie także i dla siebie – zdecydowali się wesprzeć artystów. Jedenaście ufundowanych nagród – w tym dziewięć finansowych – to nie tylko satysfakcja, ale także niezwykle obecnie ważne, wymierne wsparcie materialne.
Do tegorocznego konkursu przystąpiło 87 twórców: mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz tych, związanych z naszym regionem pochodzeniem, edukacją artystyczną lub przynależnością do związku twórczego. Obecna wystawa składa się ze 154 prac autorstwa 67 z nich, wybranych przez jury z 257 dzieł zgłoszonych do konkursu: obrazów, rysunków, grafik, rzeźb, fotografii, kolaży i instalacji. Jak zawsze wartością ekspozycji PRZEDWIOŚNIE jest różnorodność technik, konwencji i tematów. Jednak w tym roku pojawił się temat nowy i szczególny – związany z aktualną sytuacją pandemii. Kilkoro artystów odniosło się do niej w swoich najnowszych pracach.
(…) Wysoki poziom artystyczny wszystkich prac składa się na bardzo atrakcyjną, bogatą w formy i treści ekspozycję – znakomicie świadczącą o prężności i twórczym potencjale świętokrzyskiego środowiska plastycznego: również w czasach zarazy…

Stanisława Zacharko-Łagowska

Galeria

O Autorze

PRZEDWIOŚNIE 43

KORNEL ARCISZEWSKI
EWA BANASZCZYK
ARTUR BARTKIEWICZ
TOMASZ BATOR
MAŁGORZATA BIELECKA
JOANNA BISKUP-BRYKCZYŃSKA
ANDRZEJ BRZEGOWY
BEATA BUGAJ-TOMASZEWSKA
EWA BUJAK
KATARZYNA ANNA CHRZANOWSKA
ANNA CISZEK
MONIKA CYBULSKA
AGA CZYŻ
KAROLINA FALKIEWICZ
DOBIESŁAW GAŁA
IRENA GAŁUSZKA
DIANA GAWEŁ
EWA GAWLIK
LUCYNA GOZDEK
EWA HAPEK-REJMER
JANINA HERNIK
OLIWIA HILDEBRANDT
MONIKA IWAN
PAWEŁ JAŃCZYK
MARIA JOANNA JUCHNOWSKA
ANNA KALETA
PIOTR KALETA
JOANNA KORCZYŃSKA
KAMILA KOŚCIAŃSKA
KAROLINA MAGDALENA KOZIEŁ
EWELINA KOŻUCHOWSKA
HENRYK KRÓLIKOWSKI
MAGDALENA LEŚNIAK
MARCIN LUBERA
RAFAŁ ŁAGOWSKI
EWA ŁUCZYWO-NOWAK
CEZARY ŁUTOWICZ
TAMARA MAJ
MARCIN N. MICHALSKI
ZBIGNIEW MIERNIK
WALDEMAR MUSIK
ANTONI MYŚLIWIEC
PAWEŁ OSÓBKA
JUSTYNA POŚPIECH
BOGDAN PTAK
GRZEGORZ SIDEŁ
ANDRZEJ SŁOMSKI
DARIUSZ SŁOTA
DAMIAN STACHURA
TOMASZ STACHURA
ANNA MARIA STAWECKA
BARBARA STAWECKA
WACŁAW STAWECKI
MAŁGORZATA STĘPNIK
KRZYSZTOF SZAFULSKI
MAGDA SZPLIT
STANISŁAW ŚWIECA
JAKUB ŚWIĘCICKI
EDWARD TUZ
PIOTR URBANEK
RAFAŁ URBAŃSKI
KATARZYNA WARAŃSKA
PAWEŁ WITKOWSKI
URSZULA WOLSKA
STANISŁAW WÓJCIKOWSKI
KRZYSZTOF ZAJĄC
KATARZYNA ZIOŁOWICZ