PRZEDWIOŚNIE 43

PRZEDWIOŚNIE 43

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz kurator Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę pokonkursową 43. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa...

Galeria Górna, Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 27 czerwca 2020, g. 11:00
Zakończenie: 31 lipca 2020

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz kurator Stanisława Zacharko-Łagowska zapraszają do Galerii Górnej i Dolnej na wystawę pokonkursową 43. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2020.

PRZEDWIOŚNIE 43 – kolejny, coroczny raport z kondycji plastyki województwa świętokrzyskiego został oddany pod osąd, naprzód surowego jury konkursowego pod przewodnictwem prof. Ireny Nawrot-Trzcińskiej, a obecnie, już po selekcji – kieleckiej publiczności. Zazwyczaj w kontekście radosnego Święta Kielc – w tym roku święto kieleckiej plastyki rozpoczyna się samotnie, w cieniu pandemii COVID-19, zagrożenia zdrowia, kwarantanny władz miasta i w warunkach szczególnej ostrożności. Te ostatnie spowodowały, że po raz pierwszy – a mam nadzieję, że i ostatni – artyści zgłaszali się do konkursu elektronicznie, a jury oceniało ich prace na podstawie fotografii. Jak niedoskonały to sposób percepcji przekonali się szczególnie rzeźbiarze – ich przestrzenne dzieła najtrudniej jest bowiem przełożyć na język fotografii – ukazać właściwie bryłę, struktury materii i skalę. Mając świadomość tych wszystkich problemów i trudności, zaprosiliśmy jednak artystów, jak co roku, do udziału w PRZEDWIOŚNIU. Tym większą nam, organizatorom, radość sprawił porównywalny z ubiegłymi latami odzew na nasze zaproszenie; zarówno twórców, jak i sponsorów. W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim fundatorom nagród tegorocznego PRZEDWIOŚNIA, którzy również w tych trudnych czasach – niejednokrotnie także i dla siebie – zdecydowali się wesprzeć artystów. Jedenaście ufundowanych nagród – w tym dziewięć finansowych – to nie tylko satysfakcja, ale także niezwykle obecnie ważne, wymierne wsparcie materialne.
Do tegorocznego konkursu przystąpiło 87 twórców: mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz tych, związanych z naszym regionem pochodzeniem, edukacją artystyczną lub przynależnością do związku twórczego. Obecna wystawa składa się ze 154 prac autorstwa 67 z nich, wybranych przez jury z 257 dzieł zgłoszonych do konkursu: obrazów, rysunków, grafik, rzeźb, fotografii, kolaży i instalacji. Jak zawsze wartością ekspozycji PRZEDWIOŚNIE jest różnorodność technik, konwencji i tematów. Jednak w tym roku pojawił się temat nowy i szczególny – związany z aktualną sytuacją pandemii. Kilkoro artystów odniosło się do niej w swoich najnowszych pracach.
(…) Wysoki poziom artystyczny wszystkich prac składa się na bardzo atrakcyjną, bogatą w formy i treści ekspozycję – znakomicie świadczącą o prężności i twórczym potencjale świętokrzyskiego środowiska plastycznego: również w czasach zarazy…

Stanisława Zacharko-Łagowska