Przedwiośnie 45

Przedwiośnie 45/2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza na wernisaż pokonkursowej wystawy 45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2022 Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem...

BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 24 czerwca 2022, g. 19:00
Zakończenie: 28 lipca 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza na wernisaż pokonkursowej wystawy
45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2022

Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się
24 czerwca 2022 o godzinie 19:00
Galeria Górna BWA w Kielcach

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Noc ze zwiedzaniem wystawy w ramach Święta Kielc potrwa do godz. 23:00. Dla mieszkańców i gości Miasta Kielce zaplanowaliśmy pamiątkowe fotościanki, które będą umieszczone za BWA na dziedzińcu w sąsiedztwie parku. Każdy znajdzie coś dla siebie i zakochane pary, rodzice z dziećmi a nawet kibice Korony Kielce dumni z zespołu, który w sezonie 2022/2023 występuje w Ekstraklasie. Mieszkańcy i goście Kielc – łączcie się!

PRZEDWIOŚNIE jest platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych świętokrzyskich artystów. Na wystawie zobaczymy zarówno: rysunek, malarstwo, rzeźbę, film, grafikę, ceramikę i obiekty interaktywne, które będzie można przytulać oraz fotografię.

Komisja w składzie: przewodniczący prof. hab. Maria Piątek – artystka wizualna, malarka, animatorka kultury, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, prof. dr hab. Jan Tutaj – zajmuje się rzeźbą i obiektem, medalierstwem, szeroko rozumianym rysunkiem oraz fotografią, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, mgr Beata Ewa Białecka – artystka, malarka, uczennica prof. Jerzego Nowosielskiego oceniła 231 zgłoszonych prac autorstwa 84 artystów i do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 107 prac 59 autorów. Jury zdecydowało również o tym, komu przyznać nominacje i nagrody, które zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.

Fundatorzy nagród:
PREZYDENT MIASTA KIELCE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SANDOMIERZU
WODOCIĄGI KIELECKIE
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
TVP 3 KIELCE
GALERIA ECHO
HOTEL BRISTOL ART & MEDICAL SPA W BUSKU-ZDROJU
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG KIELECKI

 

WSTĘP do katalogu wystawy

„Od 1976 roku, kiedy to z inicjatywy Antoniego Bieleckiego, ówczesnego prezesa kieleckiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, w salach Muzeum Narodowego w Kielcach zorganizowano pierwszą edycję interdyscyplinarnego konkursu plastycznego PRZEDWIOŚNIE, rytm życia świętokrzyskiego środowiska plastycznego wyznaczają daty jego kolejnych odsłon. PRZEDWIOŚNIE odbywa się w tym roku już po raz czterdziesty piąty. Z jedną tylko dwuletnią przerwą, mimo mniejszych lub większych dziejowych zawirowań i kryzysów: solidarnościowej rewolucji, dwóch zmian podziałów administracyjnych kraju i jednej zmiany ustroju, wejścia Polski do Unii Europejskiej – nieprzerwanie, co roku, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ogłasza konkurs i organizuje tę najważniejszą kielecką artystyczną konfrontację. Od pierwszej edycji, przez następne, aż do trzydziestej czwartej, kuratorem PRZEDWIOŚNIA był Marian Rumin, wieloletni dyrektor BWA. Od trzydziestej piątej, wraz z objęciem zajmowanego przez niego do 2011 roku stanowiska, również i tę funkcję w 2012 roku przejęła pisząca te słowa, Stanisława Zacharko-Łagowska – już wcześniej, jako kierownik galerii, zaangażowana w jego organizację.

Organizatorzy PRZEDWIOŚNIA od początku niezmiennie kierują się tymi samymi zasadami: profesjonalizmu, rzetelności w ocenie prac przez niezależne i kompetentne jury, dbałością o promocję i dokumentację rezultatów konkursu w wydawnictwach towarzyszących wystawom. Z szacunku do Artystów, poddających swoje dzieła weryfikacji, corocznie BWA zabiega o nowych członków jury; takich, którzy są niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie sztuki.

Niezmienne zasady PRZEDWIOŚNIA dotyczą tylko wartości nadrzędnych, merytorycznych i etycznych – bo regulaminowe zasady konkursu ewoluują wraz ze zmieniająca się sytuacją zewnętrzną. Dwukrotnie zmieniano jego zasięg, dostosowując się do dwóch kolejnych reform terytorialnych: po pierwszej objął on plastyków nowych, mniejszych województw – kieleckiego, tarnobrzeskiego i radomskiego, po drugiej – umowny obszar regionu „między Wisłą a Pilicą”. Trzecia zmiana, w 2012 roku, miała na celu jego dostosowanie do administracyjnych realiów oraz zmieniającego się, bardziej mobilnego sposobu życia i powszechnych migracji Polaków. Obecnie do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE są uprawnieni artyści związani z Województwem Świętokrzyskim na cztery różne sposoby: poprzez zamieszkiwanie tutaj, pochodzenie stąd, edukację artystyczną (liceum i studia wyższe) i/lub przynależność do tutejszych oddziałów i okręgów związków twórczych. Każde z tych powiązań z lokalną kulturą i tradycjami jest czynnikiem kształtującym osobowość, a co za tym idzie, i wywierającym wpływ na charakter twórczości. Tym sposobem również i ci twórcy, którzy żyją obecnie poza województwem świętokrzyskim – ale poprzez nie zostali w pewnej mierze twórczo uformowani – mają możliwość zaprezentowania tu swojej sztuki w szerokim kontekście kieleckiej plastyki – i Święta Kielc, którego prezentacja wystawy pokonkursowej jest częścią.

PRZEDWIOŚNIE od początku było – i nadal jest – swoistym, corocznym raportem na temat kondycji świętokrzyskiego środowiska plastycznego. To tu debiutowała większość kieleckich plastyków, tu także systematycznie zaznaczają swoją twórczą obecność artyści dojrzali i nestorzy. Jest to dla nich wszystkich z jednej strony platforma konfrontacji, a nawet w pewnym sensie rywalizacji, a z drugiej – wymiany doświadczeń i możliwość zaprezentowania swoich najnowszych dokonań. Wraz z upływem lat rośnie znaczenie PRZEDWIOŚNIA jako źródła wiedzy na temat historii środowiska, zachodzących w nim przemian, a także działalności twórczej indywidualnych artystów. Z corocznej dokumentacji i katalogów wystaw wyłaniają się powolne fale zmian w panoramie świętokrzyskiej sztuki, znikają jedne nazwiska a pojawiają się nowe, widoczna jest ewolucja sztuki tych, których droga twórcza związana jest z PRZEDWIOŚNIEM dłużej.

Jest też PRZEDWIOŚNIE niewątpliwie stymulatorem twórczości wielu twórców, powodem, dla którego dzieła powstają, lub też są wybierane i kompletowane. Jest także wydarzeniem, które budzi wiele emocji – zarówno u uczestników (a mam tu swoje osobiste doświadczenia, jako uczestniczka i kilkakrotna laureatka) jak i u publiczności. Jest to przestrzeń, gdzie „swoich” artystów można poznać – i rozpoznać. Uczestniczyć czynnie w ich wielkim święcie – i małych zwycięstwach w postaci nagród i wyróżnień. Jest też swoistą lekcją dla tych, których prace nie zostały przez jurorów pozytywnie zweryfikowane…

Liczba 45 edycji pozwala także twierdzić, że największą wartością PRZEDWIOŚNIA jest jego trwałość, stałość i stabilność– co w naszym rozchwianym, niepewnym i zmiennym świecie jest cechą wyjątkowo cenną. Dlatego też jego trwanie i coroczna organizacja są priorytetami dla Biura Wystaw

Artystycznych w Kielcach. Podobnie jak jego starania o jak największą ilość nagród ufundowanych przez Sponsorów, którym w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować: bez Państwa wsparcia i chęci uhonorowania naszych artystów nie byłoby PRZEDWIOŚNIE prawdziwym świętem świętokrzyskiej plastyki.

Doświadczenia tych wszystkich lat, merytoryczny i artystyczny dorobek 45 edycji PRZEDWIOŚNIA daje pewność, że nadal będzie ono trwałym punktem w rozwoju świętokrzyskiego środowiska plastycznego – bo wszystkim nam jest ono potrzebne.

Wspólnie: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, nasz Organizator – Miasto Kielce i nasi cenni Sponsorzy, po raz czterdziesty piąty z radością zapraszamy świętokrzyskich Artystów, kielecką publiczność i Gości naszego miasta na jubileuszowe PRZEDWIOŚNIE 45. naszym żartobliwym hasłem:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY WSZYSTKICH KRAJÓW
ŁĄCZCIE SIĘ!”

Stanisława Zacharko-Łagowska
dyrektor BWA w Kielcach

 

Fragment tekstu do katalogu

„…W tym roku, po przerwie związanej z pandemią, konkurs ponownie mógł odbyć się w formie tradycyjnego kontaktu i wszyscy mamy szansę bezpośrednio obcować z nadesłanymi przez artystów i wybranymi przez komisję konkursową pracami. Z  całą pewnością wydarzenia ostatnich dwóch lat, a szczególnie ostatnich miesięcy odcisnęły swój ślad na twórczości artystycznej, co jest bardzo widoczne w prezentowanym zestawie prac.

Niekiedy jest to wyrażone w sposób bezpośrednio komentujący zastaną rzeczywistość, jak choćby w cyklu plakatów Marka Osmana odnoszących się do wojny w Ukrainie czy w pracach Anny Ciszek „Hug Ukraine”, ale częściej wpływ ostatnich wydarzeń wyrażony jest w formie swoistego wycofania, wyciszenia i zagłębienia się w tematykę bliską kontemplacji, jak chociażby w linorytach Moniki Iwan „Kapsuła życia”, pracy malarskiej Katriny Sadrak „Anima Mundi”, fotografiach Katarzyny Zawadzkiej „Nie-Obecni” czy instalacji Marty Pabian „Ciało bolesne”. Nad wyraz wielu artystów odpowiadając na trudne wyzwania obecnej rzeczywistości wskazuje drogę do zachowania najważniejszych wartości w sobie, jakby sugerując konieczność powrotu do wnętrza. Stąd zapewne na wystawie dominującą nutą kolorystyczną jest rozciągająca się w swojej bogatej gamie szarość. Znakomita większość prezentowanych artystów zrezygnowała z sięgania po żywiołowy, agresywny kolor czy rozbudowaną formę na rzecz minimalizmu i skoncentrowanej na przeżyciu wewnętrznym formy.

Nie mogło być chyba inaczej, gdyż udział w kieleckim konkursie to, poza przeglądem dokonań artystów środowiska świętokrzyskiego, także świadectwo dzisiejszych czasów. Artysta prezentujący swoje prace to zawsze jednocześnie świadek tego, co wokół nas. W tym sensie tym ciekawsza może być recepcja pokonkursowej wystawy „Przedwiośnia” – nie tylko jako podsumowania działań w grupie artystów, których działalność obserwowana jest przez publiczność kieleckiego BWA w większości od dłuższego okresu, ale także jako refleksja szersza i przeżycie wspólnego trudnego czasu. Od strony dziedzin artystycznych prezentowanych w konkursie swoją bardzo liczną i bardzo dobrą obecność potwierdziła w tym roku fotografia, która już od kilku lat zaistniała bardzo mocno na scenie konkursu „Przedwiośnia”…

dr hab. Mara Piątek
prof. SAN,
przewodnicząca konkursu