Start / Wydarzenia / Przedwiośnie 45/2022
Przedwiośnie 45

Przedwiośnie 45/2022

Przedwiośnie 45/2022 - 1
Autor
Przedwiośnie 45
Rozpoczęcie:
24 czerwca 2022 r.
godz. 19:00
Zakończenie:
28 lipca 2022 r.
godz. 18:00
Lokalizacja:
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza na wernisaż pokonkursowej wystawy
45. Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2022

Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród odbędzie się
24 czerwca 2022 o godzinie 19:00
Galeria Górna BWA w Kielcach

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Noc ze zwiedzaniem wystawy w ramach Święta Kielc potrwa do godz. 23:00. Dla mieszkańców i gości Miasta Kielce zaplanowaliśmy pamiątkowe fotościanki, które będą umieszczone za BWA na dziedzińcu w sąsiedztwie parku. Każdy znajdzie coś dla siebie i zakochane pary, rodzice z dziećmi a nawet kibice Korony Kielce dumni z zespołu, który w sezonie 2022/2023 występuje w Ekstraklasie. Mieszkańcy i goście Kielc – łączcie się!

PRZEDWIOŚNIE jest platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych świętokrzyskich artystów. Na wystawie zobaczymy zarówno: rysunek, malarstwo, rzeźbę, film, grafikę, ceramikę i obiekty interaktywne, które będzie można przytulać oraz fotografię.

Komisja w składzie: przewodniczący prof. hab. Maria Piątek – artystka wizualna, malarka, animatorka kultury, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, prof. dr hab. Jan Tutaj – zajmuje się rzeźbą i obiektem, medalierstwem, szeroko rozumianym rysunkiem oraz fotografią, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, mgr Beata Ewa Białecka – artystka, malarka, uczennica prof. Jerzego Nowosielskiego oceniła 231 zgłoszonych prac autorstwa 84 artystów i do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 107 prac 59 autorów. Jury zdecydowało również o tym, komu przyznać nominacje i nagrody, które zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.

Fundatorzy nagród:
PREZYDENT MIASTA KIELCE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SANDOMIERZU
WODOCIĄGI KIELECKIE
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
TVP 3 KIELCE
GALERIA ECHO
HOTEL BRISTOL ART & MEDICAL SPA W BUSKU-ZDROJU
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG KIELECKI

 

WSTĘP do katalogu wystawy

„Od 1976 roku, kiedy to z inicjatywy Antoniego Bieleckiego, ówczesnego prezesa kieleckiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, w salach Muzeum Narodowego w Kielcach zorganizowano pierwszą edycję interdyscyplinarnego konkursu plastycznego PRZEDWIOŚNIE, rytm życia świętokrzyskiego środowiska plastycznego wyznaczają daty jego kolejnych odsłon. PRZEDWIOŚNIE odbywa się w tym roku już po raz czterdziesty piąty. Z jedną tylko dwuletnią przerwą, mimo mniejszych lub większych dziejowych zawirowań i kryzysów: solidarnościowej rewolucji, dwóch zmian podziałów administracyjnych kraju i jednej zmiany ustroju, wejścia Polski do Unii Europejskiej – nieprzerwanie, co roku, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ogłasza konkurs i organizuje tę najważniejszą kielecką artystyczną konfrontację. Od pierwszej edycji, przez następne, aż do trzydziestej czwartej, kuratorem PRZEDWIOŚNIA był Marian Rumin, wieloletni dyrektor BWA. Od trzydziestej piątej, wraz z objęciem zajmowanego przez niego do 2011 roku stanowiska, również i tę funkcję w 2012 roku przejęła pisząca te słowa, Stanisława Zacharko-Łagowska – już wcześniej, jako kierownik galerii, zaangażowana w jego organizację.

Organizatorzy PRZEDWIOŚNIA od początku niezmiennie kierują się tymi samymi zasadami: profesjonalizmu, rzetelności w ocenie prac przez niezależne i kompetentne jury, dbałością o promocję i dokumentację rezultatów konkursu w wydawnictwach towarzyszących wystawom. Z szacunku do Artystów, poddających swoje dzieła weryfikacji, corocznie BWA zabiega o nowych członków jury; takich, którzy są niekwestionowanymi autorytetami w swojej dziedzinie sztuki.

Niezmienne zasady PRZEDWIOŚNIA dotyczą tylko wartości nadrzędnych, merytorycznych i etycznych – bo regulaminowe zasady konkursu ewoluują wraz ze zmieniająca się sytuacją zewnętrzną. Dwukrotnie zmieniano jego zasięg, dostosowując się do dwóch kolejnych reform terytorialnych: po pierwszej objął on plastyków nowych, mniejszych województw – kieleckiego, tarnobrzeskiego i radomskiego, po drugiej – umowny obszar regionu „między Wisłą a Pilicą”. Trzecia zmiana, w 2012 roku, miała na celu jego dostosowanie do administracyjnych realiów oraz zmieniającego się, bardziej mobilnego sposobu życia i powszechnych migracji Polaków. Obecnie do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE są uprawnieni artyści związani z Województwem Świętokrzyskim na cztery różne sposoby: poprzez zamieszkiwanie tutaj, pochodzenie stąd, edukację artystyczną (liceum i studia wyższe) i/lub przynależność do tutejszych oddziałów i okręgów związków twórczych. Każde z tych powiązań z lokalną kulturą i tradycjami jest czynnikiem kształtującym osobowość, a co za tym idzie, i wywierającym wpływ na charakter twórczości. Tym sposobem również i ci twórcy, którzy żyją obecnie poza województwem świętokrzyskim – ale poprzez nie zostali w pewnej mierze twórczo uformowani – mają możliwość zaprezentowania tu swojej sztuki w szerokim kontekście kieleckiej plastyki – i Święta Kielc, którego prezentacja wystawy pokonkursowej jest częścią.

PRZEDWIOŚNIE od początku było – i nadal jest – swoistym, corocznym raportem na temat kondycji świętokrzyskiego środowiska plastycznego. To tu debiutowała większość kieleckich plastyków, tu także systematycznie zaznaczają swoją twórczą obecność artyści dojrzali i nestorzy. Jest to dla nich wszystkich z jednej strony platforma konfrontacji, a nawet w pewnym sensie rywalizacji, a z drugiej – wymiany doświadczeń i możliwość zaprezentowania swoich najnowszych dokonań. Wraz z upływem lat rośnie znaczenie PRZEDWIOŚNIA jako źródła wiedzy na temat historii środowiska, zachodzących w nim przemian, a także działalności twórczej indywidualnych artystów. Z corocznej dokumentacji i katalogów wystaw wyłaniają się powolne fale zmian w panoramie świętokrzyskiej sztuki, znikają jedne nazwiska a pojawiają się nowe, widoczna jest ewolucja sztuki tych, których droga twórcza związana jest z PRZEDWIOŚNIEM dłużej.

Jest też PRZEDWIOŚNIE niewątpliwie stymulatorem twórczości wielu twórców, powodem, dla którego dzieła powstają, lub też są wybierane i kompletowane. Jest także wydarzeniem, które budzi wiele emocji – zarówno u uczestników (a mam tu swoje osobiste doświadczenia, jako uczestniczka i kilkakrotna laureatka) jak i u publiczności. Jest to przestrzeń, gdzie „swoich” artystów można poznać – i rozpoznać. Uczestniczyć czynnie w ich wielkim święcie – i małych zwycięstwach w postaci nagród i wyróżnień. Jest też swoistą lekcją dla tych, których prace nie zostały przez jurorów pozytywnie zweryfikowane…

Liczba 45 edycji pozwala także twierdzić, że największą wartością PRZEDWIOŚNIA jest jego trwałość, stałość i stabilność– co w naszym rozchwianym, niepewnym i zmiennym świecie jest cechą wyjątkowo cenną. Dlatego też jego trwanie i coroczna organizacja są priorytetami dla Biura Wystaw

Artystycznych w Kielcach. Podobnie jak jego starania o jak największą ilość nagród ufundowanych przez Sponsorów, którym w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować: bez Państwa wsparcia i chęci uhonorowania naszych artystów nie byłoby PRZEDWIOŚNIE prawdziwym świętem świętokrzyskiej plastyki.

Doświadczenia tych wszystkich lat, merytoryczny i artystyczny dorobek 45 edycji PRZEDWIOŚNIA daje pewność, że nadal będzie ono trwałym punktem w rozwoju świętokrzyskiego środowiska plastycznego – bo wszystkim nam jest ono potrzebne.

Wspólnie: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, nasz Organizator – Miasto Kielce i nasi cenni Sponsorzy, po raz czterdziesty piąty z radością zapraszamy świętokrzyskich Artystów, kielecką publiczność i Gości naszego miasta na jubileuszowe PRZEDWIOŚNIE 45. naszym żartobliwym hasłem:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY WSZYSTKICH KRAJÓW
ŁĄCZCIE SIĘ!”

Stanisława Zacharko-Łagowska
dyrektor BWA w Kielcach

 

Fragment tekstu do katalogu

„…W tym roku, po przerwie związanej z pandemią, konkurs ponownie mógł odbyć się w formie tradycyjnego kontaktu i wszyscy mamy szansę bezpośrednio obcować z nadesłanymi przez artystów i wybranymi przez komisję konkursową pracami. Z  całą pewnością wydarzenia ostatnich dwóch lat, a szczególnie ostatnich miesięcy odcisnęły swój ślad na twórczości artystycznej, co jest bardzo widoczne w prezentowanym zestawie prac.

Niekiedy jest to wyrażone w sposób bezpośrednio komentujący zastaną rzeczywistość, jak choćby w cyklu plakatów Marka Osmana odnoszących się do wojny w Ukrainie czy w pracach Anny Ciszek „Hug Ukraine”, ale częściej wpływ ostatnich wydarzeń wyrażony jest w formie swoistego wycofania, wyciszenia i zagłębienia się w tematykę bliską kontemplacji, jak chociażby w linorytach Moniki Iwan „Kapsuła życia”, pracy malarskiej Katriny Sadrak „Anima Mundi”, fotografiach Katarzyny Zawadzkiej „Nie-Obecni” czy instalacji Marty Pabian „Ciało bolesne”. Nad wyraz wielu artystów odpowiadając na trudne wyzwania obecnej rzeczywistości wskazuje drogę do zachowania najważniejszych wartości w sobie, jakby sugerując konieczność powrotu do wnętrza. Stąd zapewne na wystawie dominującą nutą kolorystyczną jest rozciągająca się w swojej bogatej gamie szarość. Znakomita większość prezentowanych artystów zrezygnowała z sięgania po żywiołowy, agresywny kolor czy rozbudowaną formę na rzecz minimalizmu i skoncentrowanej na przeżyciu wewnętrznym formy.

Nie mogło być chyba inaczej, gdyż udział w kieleckim konkursie to, poza przeglądem dokonań artystów środowiska świętokrzyskiego, także świadectwo dzisiejszych czasów. Artysta prezentujący swoje prace to zawsze jednocześnie świadek tego, co wokół nas. W tym sensie tym ciekawsza może być recepcja pokonkursowej wystawy „Przedwiośnia” – nie tylko jako podsumowania działań w grupie artystów, których działalność obserwowana jest przez publiczność kieleckiego BWA w większości od dłuższego okresu, ale także jako refleksja szersza i przeżycie wspólnego trudnego czasu. Od strony dziedzin artystycznych prezentowanych w konkursie swoją bardzo liczną i bardzo dobrą obecność potwierdziła w tym roku fotografia, która już od kilku lat zaistniała bardzo mocno na scenie konkursu „Przedwiośnia”…

dr hab. Mara Piątek
prof. SAN,
przewodnicząca konkursu

 

Galeria

O Autorze

Przedwiośnie 45

Artyści uczestnicy wystawy

1. Arciszewski Kornel

2. Bielecka Małgorzata

3. Bondzińska Krystyna

4. Bugaj-Tomaszewska Beata

5. Ciszek Anna

6. Dragosz Emilia

7. Gała Dobiesław

8. Gałuszka Irena

9. Gawlik Ewa

10. Gozdek Lucyna

11. Grudziecka- Szostek Patrycja

12. Grudzień Karolina

13. Guzikowski Marian

14. Heyke Krzysztof Jan

15. Hildebrandt Oliwia

16. Iwan Monika

17. Jackowski Wiktor

18. Jagiełło Marzena

19. Jastrzębska Martyna

20. Juszczyk Edmund

21. Kania Łukasz Max

22. Karliński Wojciech

23. Kościańska Kamila

24. Kozłowska Martyna

25. Królikowski Henryk

26. Kularska-Król Roksana

27. Łońska Agnieszka

28. Łutowicz Cezary

29. Maj Tamara

30. Micek Sławomir

31. Michalczewska Monika

32. Michałek Józef Grzegorz

33. Miernik Zbigniew

34. Niźnik Bernadeta

35. Osman Marek

36. Pabian Marta

37. Popielski Witold

38. Pośpiech Justyna

39. Potocka-Kuc Aleksandra

40. Rachoń Andrzej

41. Sabat Aga

42. Sadrak Katrina

43. Sideł Grzegorz

44. Słota Dariusz

45. Stawiarska Ewa

46. Szlufik Dawid

47. Szplit Magda

48. Świeca Stanisław

49. Tuz Edward

50. Węgorzewski Szymon

51. Wiater Aleksandra

52. Wieczorek Alicja

53. Wiśniewska-Zduniak Ewa

54. Wolff Magdalena

55. Wolska Urszula

56. Zając Krzysztof

57. Zawadzka Katarzyna

58. Zembik Andrzej

59. Żugaj Katarzyna