Stanisław Dunin-Borkowski

Relikty

Relikty - 1
Autor
Stanisław Dunin-Borkowski
Rozpoczęcie:
11 lutego 2013 r.
godz. 18:00
Zakończenie:
3 marca 2013 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Fotografii
ul. Planty 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Galeria