Bogdan Ptak

Czas 3 – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

...

Galeria Na Piętrze

Rozpoczęcie: 8 lutego 2013, g. 17:30
Zakończenie: 3 marca 2013