Start / Artykuły / Aktualności / regulamin i karta Przedwiośnie – 40 lat / 1977-2017

regulamin i karta Przedwiośnie – 40 lat / 1977-2017

PRZEDWIOŚNIE 2017
40 LAT  INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

do pobrania
regulamin PRZEDWIOŚNIE 40 – 2017
karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 2017
regulamin PRZEDWIOŚNIE 40 – 2017
karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 2017

PRZEDWIOŚNIE organizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach w tym roku będzie obchodzić 40-lecie istnienia. I jak co roku, również i jego jubileuszowa edycja zostanie oprawiona w kontekst świętującego miasta i jego mieszkańców w czasie kolejnego Święta Kielc. Będzie ją można kontemplować w „białą noc”, która dodatkowo wydłuży i uatrakcyjni jej ekspozycję, zwłaszcza dla uczestników spoza Kielc. Jubileuszowi będzie towarzyszyć promocja wydawnictwa z serii KAPITAŁ SZTUKI – zawierającego teksty krytyczne do indywidualnych wystaw artystów świętokrzyskich autorstwa Mariana Rumina – twórcy i wieloletniego kuratora PRZEDWIOŚNIA.

Przypominamy o poszerzonym kręgu artystów uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie o tych, związanych z województwem świętokrzyskim nie tylko miejscem zamieszkania: także pochodzeniem, dyplomem świętokrzyskiej uczelni artystycznej oraz przynależnością do kieleckich oddziałów związków twórczych.

Ich coraz liczniejszy udział sprawia, że PRZEDWIOŚNIE staje się cenną platformą szerokich konfrontacji i spotkań plastycznych wszystkich świętokrzyskich artystów, także tych, którzy – żyjąc w czasach wzmożonych migracji – rozpierzchli się po świecie. Jak co roku, zapraszamy ich do wspólnego celebrowania święta naszego miasta i święta świętokrzyskiej plastyki hasłem:

ARTYŚCI ŚWIĘTOKRZYSCY Z WSZYSTKICH KRAJÓW – ŁĄCZCIE SIĘ!

REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.

2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 40 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształceniem (średnie i wyższe, z wyjątkiem studiów doktoranckich) lub przynależność do związków twórczych.

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane jako jedna praca.

4. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 26 maja br. w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2

– do 19 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)

5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa aktualnymi danymi i osiągnięciami z ostatnich dwóch lat i dostarczenia jej do BWA w Kielcach wraz z pracami lub w inny sposób.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 40, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 40 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona jury. Nagrodą jest honorarium autorskie oraz realizacja plakatu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne Jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Obrady Jury odbędą się 27 maja 2017. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.

– autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów

– skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad Jury, oraz opublikowane w katalogu wystawy.

– prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach. Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw. Na życzenie artystów BWA może odesłać prace na koszt artysty.

– do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do wystawy

– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w dniach Święta Kielc, 23 czerwca br. o godz. 17.00 w galeriach BWA w Kielcach.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dyrektor: Stanisława Zacharko-Łagowska

ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
Tel. 41 367 64 47, fax 41 367 69 83
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

cybulski

Aktualizacja: