Komunikat Zarządu Kieleckiego Oddziału SHS 7/2023

Kielce, 7 grudnia 2023

1. Świętokrzyska Akademia Dziedzictwa

12 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 34A odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Dziedzictwa”. Nasze zaproszenie przyjęła mgr Karol Czajkowski, Kierownik Działu Digitalizacji / Centrum Kompetencji ds. digitalizacji architektury Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nasz Gość przedstawi zagadnienie „Opisanie zabytków. Techniki wspomagające procesy dokumentacji i badania dziedzictwa.”. Początek spotkania o godz. 14.00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

2. Promocja książki „Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku”, aut. dr Małgorzaty Doroz-Turek

W dniu 14 grudnia br. o godz. 16.00 w gmachu Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 19 (Campus UJK) odbędzie się promocja książki „Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku” autorstwa dr Małgorzaty Doroz-Turek – wykładowcy Politechniki Świętokrzyskiej, architekta, historyka architektury i członka naszego oddziału SHS-u. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

3. Nowe legitymacje i składki członkowskie

Przypominam, że 1 stycznia 2024 r. stracą ważność stare legitymacje członkowskie. Nowe mają trafić do oddziałów w grudniu i zgodnie ustaleniami podjętymi na ostatnim Zarządzie Głównym SHS otrzymają je tylko osoby, które nie zalegają ze składkami. W związku z tym zachęcam do uregulowania zaległości (danymi takimi dysponuje Pani Aneta Pędzki) i przypominam, że składka członkowska za 2023 rok wynosi: normalna wynosi 120 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 60 zł), a emerycka wynosi 60 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 30 zł). Opłat można dokonywać u Pani Anety Pędzik w BWA w Kielcach lub przelewem bankowym, nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115; nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki, tytuł przelewu: składka członkowska za rok…

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS

Łukasz Piotr Młynarski

Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

Kielce, 7 grudnia 2023 roku.

Komunikat Zarządu Kieleckiego Oddziału SHS 7/2023

1. Świętokrzyska Akademia Dziedzictwa

12 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 34A odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Świętokrzyskiej Akademii Dziedzictwa”. Nasze zaproszenie przyjęła mgr Karol Czajkowski, Kierownik Działu Digitalizacji / Centrum Kompetencji ds. digitalizacji architektury Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nasz Gość przedstawi zagadnienie „Opisanie zabytków. Techniki wspomagające procesy dokumentacji i badania dziedzictwa.”. Początek spotkania o godz. 14.00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

2. Promocja książki „Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku”, aut. dr Małgorzaty Doroz-Turek

W dniu 14 grudnia br. o godz. 16.00 w gmachu Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach przy ul. Uniwersyteckiej 19 (Campus UJK) odbędzie się promocja książki „Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kielcach. Przeobrażenia architektury kościoła od średniowiecza do XX wieku” autorstwa dr Małgorzaty Doroz-Turek – wykładowcy Politechniki Świętokrzyskiej, architekta, historyka architektury i członka naszego oddziału SHS-u. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

3. Nowe legitymacje i składki członkowskie

Przypominam, że 1 stycznia 2024 r. stracą ważność stare legitymacje członkowskie. Nowe mają trafić do oddziałów w grudniu i zgodnie ustaleniami podjętymi na ostatnim Zarządzie Głównym SHS otrzymają je tylko osoby, które nie zalegają ze składkami. W związku z tym zachęcam do uregulowania zaległości (danymi takimi dysponuje Pani Aneta Pędzki) i przypominam, że składka członkowska za 2023 rok wynosi: normalna wynosi 120 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 60 zł), a emerycka wynosi 60 zł (plus część fakultatywna na fundusz pomocy koleżeńskiej w wysokości 30 zł). Opłat można dokonywać u Pani Anety Pędzik w BWA w Kielcach lub przelewem bankowym, nr konta: 09 1060 0076 0000 3200 0016 3115; nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Kielecki, tytuł przelewu: składka członkowska za rok…

W imieniu Zarządu Oddziału Kieleckiego SHS

Łukasz Piotr Młynarski

Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

Monika Cybulska

Opublikowano: