Start / Artykuły / Ogłoszenia / Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Po raz dwudziesty pierwszy Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zbierze się, by wybrać osobę szczególnie zasłużoną dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tej edycji uwzględniona zostanie działalność związane z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym oraz innowacyjne projekty sprzyjające promocji dziedzictwa kulturowego. Nominacje przesyłać można do 5 listopada 2019 r.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda.

W obecnej edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy Nagrody o dodatkowe aspekty. Tym samym Nagroda przyznana może być za:
 szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
 uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
 innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
 całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

Laureatem XX edycji Nagrody został ks. bp. Waldemar Pytel, nagrodzony za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla, Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami.

Nominacje należy nadsyłać do 5 listopada 2019 roku.

Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia