Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Po raz dwudziesty pierwszy Kapituła Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora zbierze się, by wybrać osobę szczególnie zasłużoną dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tej edycji uwzględniona zostanie działalność związane z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym oraz innowacyjne projekty sprzyjające promocji dziedzictwa kulturowego. Nominacje przesyłać można do 5 listopada 2019 r.

Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest od 2000 roku instytucjom bądź osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno niematerialnego, jak i materialnego. Jest jednym z podstawowych działań Fundacji Citi Handlowy w obszarze wspierania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wśród uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem znaleźli się m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Anda Rottenberg, prof. Norman Davies, Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda.

W obecnej edycji Nagrody Kapituła pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda postanowiła rozszerzyć zakres regulaminowy Nagrody o dodatkowe aspekty. Tym samym Nagroda przyznana może być za:
 szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
 uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym,
 innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
 całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego.

Laureatem XX edycji Nagrody został ks. bp. Waldemar Pytel, nagrodzony za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dzięki niezwykłej determinacji ks. bp. Waldemara Pytla, Świdnica jest dzisiaj autentycznym miejscem dialogu między kulturami i narodami.

Nominacje należy nadsyłać do 5 listopada 2019 roku.

Więcej informacji o nagrodzie znajduje się na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm