Start / Artykuły / Spotkania / III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza w dniach 23-24 kwietnia 2012 r. na Trzecią międzynarodową konferencję naukową z cyklu „Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą”, organizowaną we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Antykwariatem Naukowym im. Andrzeja Metzgera. Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor UJK prof. zw. dr hab. Regina Renz, Wojewoda Świętokrzyski i Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski.
Nasze kolejne spotkanie naukowe, śladem poprzednich, jest włączeniem się do niezwykle ważnego publicznego dyskursu, dotyczącego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki, informacji, ich nowych funkcji, zadań i celów. Ludzie nauki i kultury mają prawo i obowiązek rewidowania i redefiniowania roli mediów oraz instytucji tworzących, gromadzących, przetwarzających, upowszechniających i udostępniających informację. Na uwagę zasługują ustalenia, w jakim stopniu kultura „narodów” może współtworzyć kulturę „społeczeństw otwartych”. Łączy się to z owymi tytułowymi „podziałami” i „wspólnotą” – w wymiarze czasowym, terytorialnym, narodowościowym, językowym, ale też w rozumieniu społecznym, kulturowym, technologicznym. Istotne też są refleksje nad miejscem człowieka – twórcy, pośrednika i odbiorcy – w złożonym procesie komunikowania społecznego: lokalnym, regionalnym i globalnym.
Obrady toczyć się będą w sekcjach problemowych: 1. Biblioteki; 2. Ruch wydawniczy. Księgarstwo; 3. Prasa, 4. Książka. Kolekcje; 5. Informacja.
Oczekujemy, że sesja umożliwi wymianę doświadczeń oraz pogłębienie refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w bibliologii i komunikowaniu społecznym, a także miejsca technologii informacyjnych w procesie upowszechniania kultury. Mamy również nadzieję, że obrady zainicjują – i utrwalą już istniejące – kontakty między pokrewnymi ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury, polskimi i europejskimi.

lagoffski

Opublikowano:

Kategoria: Spotkania