Anna Kutera

Gazetowa miłość

Massmedia otaczają nas zewsząd i nie bez przyjemności poddajemy się ich władzy....

Galeria Piwnice

Rozpoczęcie: 20 stycznia 2012, g. 18:00
Zakończenie: 13 lutego 2012

Od Autorki

Massmedia otaczają nas zewsząd i nie bez przyjemności poddajemy się ich władzy.

Czasami zżymamy się na ich agresywną reklamę i wymuszanie na nas działań przez nie sugerowanych, ale w gruncie rzeczy głodni jesteśmy nowinek, ploteczek, porad, sugestii i informacji na każdy temat. Mówimy że massmedia zaśmiecają nasz umysł natłokiem wielu zbędnych informacji, ale w tym śmietniku ŻYJE już kilka pokoleń, a z drugiej strony brak tych informacji gotowi jesteśmy oprotestować jako próbę zawładnięcia naszą wolnością.

Informacje i obrazy które docierają do nas z massmediów mówią o czasie który dobiega, lub właśnie minął.

Pojęcie PO nie zawsze określa minione, zaświadcza o tym choćby funkcjonowanie w sztuce przedrostka POST, które aktualizuje bieżące w stosunku do byłego.

Jeżeli nie sprawdzimy daty, to wydruki są wciąż aktualnymi obrazami; na przykład obrazy PIĘKNA: kobiecej twarzy, podkreślonej makijażem, pięknego młodego ciała utrwalonego kosmetykami zatrzymującymi procesy starzenia, a wręcz odmładzającymi je… I oto po przeczytaniu gazety niszczę ją – oddając na makulaturę lub używając w zimie jako podpałki w kominku.

Zdjęcia reklamowe młodych kobiet – jako obrazy nie podlegają procesowi starzenia. Po prostu dezaktualizują się i wreszcie ulegają zniszczeniu.

Magia zabiegu artystycznego dała mi narzędzia do manipulacji pojęciami CZASU i PIĘKNA by mogły one funkcjonować zatrzymane i zmodyfikowane przestrzenią sztuki w której teraz istnieją.

Wystawą Pt. „Gazetowa Miłość” pragnę wyrazić moje osobiste refleksje na temat fenomenu „odbioru” massmediów i jej kultury której poddajemy się spontanicznie, lub ze snobistycznym zaangażowaniem.

Anna Kutera