Katarzyna Kalua Kryńska

Cichość serca

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zapraszają na wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Kalua Kryńskiej „Cichość serca”, który odbędzie...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 25 marca 2022, g. 18:00
Zakończenie: 29 kwietnia 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
i Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu
zapraszają na wernisaż wystawy fotografii Katarzyny Kalua Kryńskiej „Cichość serca”,
który odbędzie się 25 marca o godz. 18.
Wystawa odbywa się w ramach I Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE.

Ekspozycja: Galeria Górna (mała sala)

„Cichość Serca
Na przestrzeni wielu stuleci przyjęło się, że to co kobiece jest najczęściej łagodne, delikatne i uległe, lecz gdzieś w głębi drzemie moc, mrok i tajemnica. Odwołując się do doświadczeń wielu kobiet kształtowanych przez tradycję‚ szlifowanych pod rygorem szkół, formowanych w imię kultury i autorytetów ukazuję jak łatwo zatracić więź z własną naturą. Bez wiedzy o sobie, można ulec takiej postawie jak bierność i życie w wąskich klatkach poglądów wyznaczanych przez dogmaty religijne i silne osobowości. Lecz w tym odrętwieniu pod warstwą cudzych idei, płynie moc i potencjał poprzednich pokoleń.
Odnajduję go w symbolice ptaków. Utożsamiane z mądrością, ochroną lub niebezpieczeństwem, obecne w baśniach i wierzeniach ptaki, pomagały nawiązywać kontakt z zaświatem czy zwiastowały nadchodzące zdarzenia. Poszczególnym gatunkom przypisywano różne znaczenia. Drapieżne orły, sokoły za sprawą siły, potężnych szponów i ostrego dzioba łączono z bogami, wojownikami, szamanami. Symbolizowały wolnego ducha lub nieustraszonego wodza. Sowy ze względu na swój bezszelestny lot i nocną aktywność budziły lęk i mroczne odniesienia. Wzrok przenikający ciemność przydał im zdolności wieszczych i mocy wszech-widzenia. Ciemne upierzenie i chrapliwe odgłosy kruków, wron przynosiły zapowiedzi nieszczęść, żałoby i odosobnienia. Obrazowały również wszechwiedzę i pamięć przez co utożsamiano je z czarownicami. W swoim projekcie łączę te skojarzenia z wizerunkami kobiet mojego rodu. Prace stanowią ważny element w poszukiwaniu własnej tożsamości. Cyjanotypowe portrety, panele i rzeźba autorstwa mojej córki Zuzanny Kryńskiej tworzą otwartą przestrzeń kontaktu z jaźnią i rodzinnymi więziami. Potencjał poprzednich pokoleń i kryjąca się w nim siła stają się wsparciem – a nie obciążeniem, zasobem – a nie brakiem”.

Wsłuchaj się tylko w Cichość Serca.

e-folder fotoperyferie BWA KKKrynska

poster KKK