Paweł Pierściński

Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego

Mistrz pejzażu tradycyjnego, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu...

Plac Artystów

Rozpoczęcie: 14 kwietnia 2022, g. 17:00
Zakończenie: 15 czerwca 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Muzeum Historii Kielc
oraz Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu organizator Festiwalu Fotoperyferie
zapraszają na wystawę plenerową „Fragmenty świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego”.
Wystawę można oglądać na Placu Artystów od 14 kwietnia do 15 czerwca 2022.

Prezentowane fotografie Pawła Pierścińskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Kielc. Uchwycone na nich sceny dokumentują chwile z życia codziennego, rozgrywające się na uboczu, w zaułkach i podwórzach miasta Kielce. Część fotografii to nieoczywiste spojrzenia na znane i mniej znane miejsca, podkreślające kontrasty pomiędzy wielkomiejskimi aspiracjami, a realną egzystencją.

Kuratorka Festiwalu: Stanisława Zacharko-Łagowska

Kuratorka wystawy: Magdalena Kopeć/MHKi

Opracowanie graficzne plansz: Alicja Ciosek/MHKi

BWA_wystawa_pierscinski_internet

e-folder Festiwal Fotoperyferie-Fragmety świata w obiektywie Pawła Pierścińskiego MHK