Start / Wydarzenia / malarstwo
Teresa Żebrowska

malarstwo

malarstwo - 1
Autor
Teresa Żebrowska
Rozpoczęcie:
8 lutego 2013 r.
godz. 17:30
Zakończenie:
3 marca 2013 r.
godz. 
Lokalizacja:
Galeria Piwnice
ul. Leśna 7, Kielce

Pokaż na mapie

Opis wydarzenia

Galeria

O Autorze

Teresa Żebrowska

Teresa M. Żebrowska
Urodziła się w Przemyślu. Mieszka i pracuje w Krakowie. Edukacja artystyczna: Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pracownia Malarstwa (1985). Przewód doktorski (1996) i habilitacyjny (2002) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. Działalność pedagogiczna: od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na Wydziale Pedagogicznym w Katedrze Edukacji Artystycznej. Autorka programu Lekcje twórczości proponowanego w edukacji wczesnoszkolnej oraz monografii i artykułów z zakresu edukacji przez sztukę. Ważniejsze wystawy: udział w ponad 40 wystawach autorskich m.in. w Warszawie, Krakowie, Lublinie, w galeriach BWA na Zamku w Książu, Zamościu, Kielcach, Brantebjerg Gallery, Nakke Nord/Dania, Andre Zarre Gallery, N York/USA i ponad 120 ekspozycjach zbiorowych w Polsce i za granicą m.in.: w Szwecji, Włoszech, Francji, Ukrainie, Finlandii, Chinach, USA. Nagrody i osiągnięcia: Nagrody Rektora II stopnia (1997, 2003, 2007), Srebrny Krzyż Zasługi (2001) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011). Prace w zbiorach: Konsulatu Królestwa Danii w Krakowie, w Ratuszu Miasta Stambolovo/Bułgaria oraz w kolekcjach Baia Mare/Rumunia, SinijVrh, Čatež/Słowenia, Kanady i USA

Teresa M. Żebrowska
Born in Przemyśl. Lives and works in Cracow. Art education:The Faculty of Arts at the Pedagogical University of Cracow, Department of Painting(1985).Doctoral degree in arts (1996) and title of doctor habilitatus in arts (2002) at the Painting Department of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. Pedagogical activity: currently a Associate Professor in the Chair of Artistic Education at the Pedagogical University in Cracow. She is the author of the program Lessons Creativity proposed in early childhood education and monographs and articles in the field of education by the art. Selected exhibitions: 40 solo exhibitions in Poland and abroad, among others in Warsaw, Cracow, Lublin, BWA Książ Castle Gallery, Zamość, Kielce, Galleri Brantebjerg Nakke Nord/Denmark, Andre Zarre Gallery NY/USA and over 100 group exhibitions in Poland and abroad, including: in Sweden, Italy, France, Ukraine, Finland, China, USA. Awards and achievements: Rector Awards (1997, 2003, 2007), Silver Cross of Merit (2001) and the Medal of the National Education Commission (2011) Works in collections of: Consulate Kingdom of Denmark in Cracow/Poland, Stambolovo Town Hall/Bulgaria, Baia Mare/Romania, SinijVrh, Čatež/Slovenia, Canada and USA.