Andrzej Fydrych

Powłoka

obiekty i obrazy Andrzej Fydrych...

Galeria Mała, BWA w Kielcach

Rozpoczęcie: 5 sierpnia 2022, g. 18:00
Zakończenie: 26 sierpnia 2022

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH
zaprasza na otwarcie wystawy obiektów i malarstwa
Andrzeja Fydrycha
POWŁOKA

wernisaż
odbędzie się 5 sierpnia (piątek) godz. 18:00
wystawa czynna: 06.08.2022 – 26.08.2022

Galeria Mała BWA
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

 

Powłoka

Prezentowane na wystawie prace odnoszą się głównie do cyklu Landscapes, który podejmuje relację, jaka zachodzi między obiektem a obrazem. Prace malarskie o horyzontalnej kompozycji nawiązują do przestrzeni pejzażu wyobrażonego. Zauważalny jest motyw basenów, skrzyni, pustych lub wypełnionych barwną cieczą czy inną niejednoznaczną materią.

Forma w mojej twórczości odgrywa istotną rolę i naturalnym wydaje się jej rozwój. Odczułem potrzebę stworzenia najpierw modelu, obiektu, który byłby pierwowzorem i inspiracją do powstania obrazu. Początkowo prace z cyklu Landscapes posiadały kompromisowe rozwiązanie, zarówno relief i samo malarskie odniesienie do obiektu, aż do rezygnacji z półprzestrzennych form. Pozostała już tylko relacja obrazów z rzeźbami, która w sposób symboliczny stworzyła nową wartość. Draperie czy naczynia okalające bryły o różnych kształtach i proweniencji są motywem scalającym, będącym przede wszystkim pretekstem do uwypuklenia myśli przewodniej. Ich struktura zdaje się być zasłoną, tylko częściowo odkryta pokazuje nieoczywistą zawartość.

Świat zewnętrzny, jego powłoka, kryje w sobie życie wewnętrzne, duchowe, na pozór niedostępne. Lewitujące przedmioty podkreślają niefizyczny charakter malarskiego przedstawienia. My sami decydujemy czy mamy do czynienia z tajemnicą uobecnienia.

W tym znaczeniu materializuje się idea prezentowanych prac. Istotna zdaje się być metafizyczna myśl będąca wynikiem refleksji nad nieoczywistym przedmiotem. Tytułowa powłoka paradoksalnie pozwala zobaczyć nam więcej.

Andrzej Fydrych

bwa-kielce-e-folder-andrzej-fydrych