Stanisław Kulawiak

Stanisław Kulawiak „Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021”

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Stanisław Kulawiak zapraszają na wernisaż wystawy retrospektywnej „Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021” Otwarcie wystawy 5 sierpnia 2022...

Galeria Dolna

Rozpoczęcie: 5 sierpnia 2022, g. 18:00
Zakończenie: 26 sierpnia 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
oraz Stanisław Kulawiak
zapraszają na wernisaż wystawy retrospektywnej
„Portfolio. Fotografie z lat 1974-2021”

Otwarcie wystawy
5 sierpnia 2022 o godzinie 18:00
Galeria Dolna BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

Wystawa czynna do 26 sierpnia 2022

Wystawa składa się z  trzech tematów: „Pejzaż prawie symetryczne”, „Uśmiech na niedzielę”, „Kody asymetryczne”.

„Monograficzna wystawa przedstawiająca dorobek twórczy Stanisława Kulawiaka, zorganizowana w ramach 75-lecia Związku Polskich Artystów Fotografików. W swojej twórczości fotograficznej artysta wypracował strategię, w której połączył pasję dokumentowania życia społecznego w Polsce z utrwalaniem etosu relacji rodzinnych, jak też z badaniem medialnej specyfiki fotografii. Eksperymenty z formą przekazu przeprowadzał w okresie studiów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, gdy założył grupę twórczą SEM (1976-1981), z którą realizował fotograficzne instalacje w przestrzeni publicznej poświęcone problemom PRL-owskiej codzienności oraz ekologii.

Po 1981 r. powrócił w rodzinne strony do Ostrzeszowa i kontynuował – trwające już obecnie pół wieku – dokumentowanie charakterystycznych zjawisk życia społecznego w kraju. Szczególną uwagę poświęcał przy tym funkcjonowaniu własnej rodziny i środowiska, w którym wzrastał. Po okresie studenckim zdecydował się pozostać przy klasycznych zasadach tworzenia i prezentacji swoich prac. Ich dokumentalny walor idzie w parze z głęboko przemyślaną stroną formalną, przez co ich sens nie zamyka się w kategorii fotoreportażu.

Autor dostrzega wieloznaczność i uniwersalność różnych zjawisk, a nawet powołuje się na pojęcie symetrii jako ogólnej reguły postrzegania i poznawania świata. Wpisuje się tym samym w najpowszechniej ceniony nurt fotografii, gdzie osobista interpretacja i obiektywne uwarunkowania wzajemnie wspierają swoje racje”.

kurator wystawy: Adam Sobota

Wystawie towarzyszy katalog, wydany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, 2022.

 

 

Organizator:

Zdjęcia udostępnione wyłącznie na potrzeby wystawy: Archiwum Artysty

 

Bilety:

Bilety: normalny 5 zł – ulgowy 3 zł / Karta Dużej Rodziny
Godziny otwarcia: wtorek–niedziela 11.00–18.00