Mariusz Drzewiński

Z Lublina do Kielc

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Mariusza Drzewińskiego „Z Lublina do Kielc”  Galeria Górna BWA w Kielcach 7 października...

Galeria Górna

Rozpoczęcie: 7 października 2022, g. 18:00
Zakończenie: 28 października 2022

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa
Mariusza Drzewińskiego
„Z Lublina do Kielc” 

Galeria Górna BWA w Kielcach
7 października 2022 | godz. 18.00
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

 

Artysta o swojej twórczości
„Twórczość jest niczym innym jak manifestacją artysty, jego postawą wobec świata i życia. Malując tworzę iluzoryczny świat symboli i znaczeń. Każdy obraz jest komentarzem do konkretnej sytuacji, która spowodowała, że sięgnąłem po pędzel i płótno, stąd jej autobiograficzny charakter. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Czerpiąc z natury powołuję do życia coś nowego, nieznanego, tajemniczego, coś czego nie da się opisać i zwerbalizować. Malując staram się nadać nowe znaczenie zjawiskom i pojęciom, odkryć ich głębszy metafizyczny sens, znaleźć odpowiednią formę dla idei i treści. Obrazy stają się samodzielnymi bytami, dowodami na istnienie świata form wyalienowanych ze świata materialnego tworzących nowe kategorie pojmowania i rozumienia natury.

Malarstwo jest próbą nazwania i zwizualizowania czegoś, co wyczuwam intuicyjnie a co z czasem mi się objawia. To próba zharmonizowania tego, co zewnętrzne z tym, co wewnętrzne, tego co materialne z tym co duchowe. Obraz jest rozwinięciem myśli, zatrzymaniem chwili, kartką z pamiętnika, w którym zapisuję sytuacje i zdarzenia, ludzi i miejsca próbując zatrzymać czas i wspomnienia, żeby nie umknęły z pamięci. Sztuka powoduje, że życie staje się bogatsze, uczy pokory, tolerancji, daje wolność i niezależność oraz możliwość komunikowania się z drugim człowiekiem”.

Mariusz Drzewiński