fotorelacja wystawy – Dialog nad zdjęciem / Ryszard Piotrowski