KONKURS – Przedwiośnie 2012


BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH OGŁASZA 35 INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

REGULAMIN

Coroczny konkurs profesjonalnej plastyki regionu świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE, organizowany przez BWA w Kielcach, jest najstarszą – już 35-letnią – i jednocześnie najbardziej miarodajną cykliczną prezentacją twórczych osiągnięć kieleckiego środowiska artystycznego. Rokrocznie, po zweryfikowaniu przez niezależne jury prac zgłoszonych do konkursu, realizowana jest wystawa, mająca rangę aktualnego raportu o jego kondycji, aktywności i charakterze. Chcemy kontynuować koncepcję PRZEDWIOŚNIA według tradycją sprawdzonych, ogólnych założeń jego pomysłodawcy i dotychczasowego kuratora, Mariana Rumina, ze zmianami otwierającymi dostęp do wzięcia udziału w tej cennej konfrontacji większemu gronu uczestników – zwłaszcza tym, którzy identyfikując się z naszym regionem żyją i tworzą poza jego obszarem. Chcemy także powiązać to, najbardziej reprezentatywne święto kieleckiej plastyki, ze Świętem Kielc. Mamy nadzieję, że uzyskamy poparcie, zarówno naszych organizatorów jak i sponsorów, związków twórczych i artystów, w naszych staraniach utrzymania wysokiego poziomu artystycznego i podniesienia prestiżu PRZEDWIOŚNIA.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.

2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 35 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach

poprzez pochodzenie, wykształcenie lub przynależność do związków twórczych.

3. Prace zgłoszone do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br. w:

– Galerii BWA „Piwnice” przy ul. Leśnej 7 w Kielcach

– Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu, Rynek 6/6

– Biurze Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienneńska 54

– lub przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność)

4. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty uczestnictwa i dostarczenia jej do BWA wraz z pracami lub w inny sposób

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji Miasta Kielce i Województwa Świętokrzyskiego.

6. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

KONKURSY TOWARZYSZĄCE

Przy konkursie PRZEDWIOŚNIE odbędzie się konkurs na statuetkę lub medal okolicznościowy honorujący laureatów, oraz konkurs na plakat do wystawy pokonkursowej. Wyboru najlepszych prac dokona jury. Nagrodą są honoraria autorskie oraz realizacja prac.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki, w terminie 19 maja br.

– autorzy prac wyróżnionych przez Jury zostaną uhonorowani nagrodami oraz statuetkami lub medalami okolicznościowymi

– decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne

– skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl oraz opublikowane w katalogu wystawy.

– prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach, lub, po zakończeniu wystaw, w galeriach wymienionych w pkt. 3 warunków uczestnictwa.

– do wystawy pokonkursowej zostanie wydany obszerny katalog, w którym znajdą się m. in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez jury do wystawy

– uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w dniach Święta Kielc, w końcu czerwca br.

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dyrektor: Stanisława Zacharko Łagowska

ul. Leśna 7, 25-509 Kielce

Tel. 41 34 449 42, fax 41 3442751

e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl

www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ARTYSTÓW PLASTYKÓW

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

PRZEDWIOŚNIE 2012 – regulamin

PRZEDWIOŚNIE 2012 – karta zgłoszeniowa


lagoffski

Aktualizacja:

Kategoria: Konkursy