V Interdyscyplinarny Konkurs Plastyczny dla osób niepełnosprawnych

Rotary Club Kielce oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
serdecznie zapraszają do udziałuw V Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym
dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego
z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Wystawa zgłoszonych prac odbędzie się w BWA
z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Wernisaż wystawy 4 grudnia 2022 | godz. 12.00
BWA w Kielcach ul. Kapitulna 2
Możliwość oglądania prac od 4 do 6 grudnia 2022

Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu:

Rotary Konkurs – karta_zgloszeniowa 2022

Rotary Regulamin Konkursu Plastycznego 2022-2

Rotary Zaproszenie do udziałuw konkursie 2022-2

Rotary Zaproszenie na wernisaż 4 grudnia 2022

REGULAMIN
V Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2022.
Organizatorzy: Rotary Club Kielce i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział artyści o różnych stopniach niepełnosprawności realizujący prace plastyczne w następujących technikach:
a) malarstwo,
b) rzeźba,
c) tkactwo,
d) rękodzieło artystyczne.
2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2016-2022.
Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca.
Uwaga: Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były prezentowane w ubiegłorocznym konkursie.
3. W konkursie mogą uczestniczyć niepełnosprawni artyści z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego.
Oryginalne prace należy przesłać na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania nadesłanych materiałów w celach organizacji i promocji konkursu, Artystów i ich twórczości oraz Organizatorów.
5. Galeria ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu slajdów autorskich materiałów, dotyczących procesu tworzenia lub powstawania konkretnych prac. Prosimy o udostępnienie w celach ekspozycyjnych i promocyjnych tego typu materiałów.
6. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na przetwarzane jego danych osobowych w zakresie organizacji, informacji i promocji Konkursu.
Uwaga! Zgłoszenie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu.
Prace niezgodne z poniższymi instrukcjami zostaną zdyskwalifikowane!
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona Jury, powołane przez Organizatorów. Obrady Jury odbędą się w listopadzie br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
2. Jury przyzna następujące nagrody:
a) nagroda główna w wysokości 1.500 zł,
b) wyróżnienie w wysokości 1.000 zł,
c) 3 nagrody specjalne po 500 zł.
Jury, w formie nagrody, dokona także kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową, która odbędzie się w BWA w Kielcach w dniach 4-7 grudnia 2022r.
3. Skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl i
www.rotary.kielce.pl po zakończeniu obrad Jury.
4. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom po zakończeniu obrad Jury. Prace zakwalifikowane – po zakończeniu ostatniej wystawy.
5. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w BWA w Kielcach 4 grudnia 2022 roku.
Terminarz:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac upływa 25 listopada 2022 (decyduje data
stempla pocztowego lub potwierdzenie przyjęcia w BWA).
2. Termin wystawy w Kielcach – 4-7 grudnia 2022 roku.
3. Po terminie wystawy prace będzie można odebrać w BWA.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia prac powstałe w transporcie.

Serdecznie pozdrawiam
Prezydent RC Kielce
Karolina Olejarz

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Konkursy