Rafał Boettner – Łubowski / ART – CONSIDERATIONS rzeźba – malarstwo – aranżacje przestrzenne

Zapraszamy na wernisaż wystawy: pt. ART-CONSIDERATIONS rzeźba malarstwo i aranżacje przestrzenne profesora Rafała Boettnera-Łubowskiego. Dnia 12 lutego 2016 r. o godz. 18:00 do Galerii Dolnej BWA w Kielcach. Wystawa potrwa do 4 marca 2016 r.

„Sztuka może w pewnych przypadkach kreować refleksje o swoich własnych problemach, a więc o rozmaitych istniejących w jej kręgu dziełach, ich konwencjach, zawartych w nich motywach, sposobach ich stylistycznych artykulacji, czy potencjalnych formach ich kulturowych zakresów oddziaływania. Może tym samym obalać pewne stereotypy i mity narosłe wokół wspomnianych zagadnień, lecz równie dobrze może także służyć wzmacnianiu poczucia naszej tożsamości kulturowej i związków z artystycznym dziedzictwem przeszłości. Dowodzą tego sugestywnie zarówno wybrane dzieła sztuki dawnej, jak i tej jak najbardziej nam współczesnej. Niewątpliwie jest to fascynujący obszar twórczych doświadczeń, umożliwiający formułowanie niezwykle ciekawych autorskich przekazów, sugestii i spostrzeżeń, wykraczających zdecydowanie poza tylko i wyłącznie subiektywne wizje i preferencje twórcze

Między innymi wokół takich właśnie problemów skoncentrowana została moja wystawa pod tytułem: „Rafał Boettner-Łubowski. ART-CONSIDERATIONS. Rzeźba, malarstwo, aranżacje przestrzenne”, zorganizowana w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Zgromadzone na niej prace posiadają neo-tradycjonalistyczny charakter, są refleksyjne w odbiorze oraz wykorzystują szeroko pojmowane strategie wizualnych przytoczeń w celu sugerowania odbiorcom rozmaitych przemyśleń i rozważań na temat sztuki i jej zagadnień, choć, co oczywiste, mam przynajmniej taką nadzieję, ich potencjalna wymowa nie ogranicza się tylko do wspomnianej powyżej tematyki. Jako artysta i człowiek nie zamierzam wynosić na piedestał jakichkolwiek ideologii, zarówno tych skrajnie liberalnych, jak i tych ewidentnie konserwatywnych, wręcz przeciwnie, staram się tworzyć artefakty przepojone interpretacyjną otwartością oraz tolerancją na rozmaite sposoby odczuwania i pojmowania zagadnień sztuki. Z drugiej jednak strony, jestem zagorzałym przeciwnikiem cynicznych
i negacyjnych jednocześnie barbarzyńskich aktów deprecjonowania dziedzictwa dawnych tradycji artystycznych – aktów, które ciągle jeszcze dają o sobie silnie znać, zarówno pod sztandarem niedojrzale pojmowanych neo-nowoczesnych, jak i ponowoczesnych ideologii.

Osobiście jestem głęboko przekonany o tym, że są to bezdroża świata najnowszej sztuki i skłaniam się ku przekonaniu, że tylko mądre, refleksyjne powroty do tradycji, czynione jednak poprzez pryzmat współczesnych doświadczeń twórczych, zapewnić mogą konstruktywne pokonanie swoistego kryzysu, w który wiele przyczółków dzisiejszego art-worldu zdaje się być, niestety, zauważalnie pogrążonych.

Jako profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz pomysłodawca i animator Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki wspomnianej uczelni, od kilku lat staram się również zachęcać moich studentów do prób refleksyjnego reinterpretowania zagadnień sztuki i wyrażania ich w wypowiedziach z dziedziny współczesnych poetyk wizualnych. Przynosi to często bardzo ciekawe i intrygujące zarazem efekty, dowodząc tym samym, że wspomniany obszar może stawać się fascynujący także dla najmłodszego pokolenia twórców”.
Rafał Boettner-Łubowski

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności