Start / Artykuły / Aktualności / Europejska noc muzeów – Muzeaika 2018 / Gdzie lub co się znajduje …

Europejska noc muzeów – Muzeaika 2018 / Gdzie lub co się znajduje …

Miłośników nocnego zwiedzania serdecznie zapraszamy na Europejską Noc muzeów
start 19 maja ( sobota) 2018, godz. 19.00 – 24.00
wstęp bezpłatny na wszystkie wystawy bez rezerwacji:

Galeria Górna „Polska Fotografia Krajobrazowa / Paweł Pierściński”

Galeria Mała „Paweł Pierściński w obiektywach przyjaciół” 

Galeria Dolna „Globalizacja i indywidualność” 

Miłośników rozwiązywania zagadek zapraszamy  do gry Muzeaika  „Gdzie lub co się znajduje, dziś nas ten temat interesuje”.
Zapytaj o kartę w Muzeach lub pobierz ze stron Muzeów w dniu 19 maja o 20.00. Kartę oddaj w siedzibie jednego z organizatorów do godziny 23:30.
Muzea czynne od godz. 19.00 do 24.00

Wyniki gry „Gdzie lub co się znajduje, dziś nas ten temat interesuje” zostaną ogłoszone
w niedzielę 20 maja o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej na Wzgórzu Zamkowym

Instytucje uczestniczące  w grze:

Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Muzeum Wsi Kieleckiej

BWA w Kielcach

Muzeum Historii Kielce

OMPiO

Muzeum Laurensa Hammonda

Geopark Kielce

 


Pobierz / przeczytaj

Muzeaika _regulamin-2018
Gdzie lub Co się znajduje…”

… Dziś nas ten temat interesuje. Muzealnicy, kiedy opisują eksponaty często zastanawiają się nad kwestią pochodzenia przedmiotów, dzieł sztuki. Interesujące jest także to, gdzie są przechowywane i jak udostępniane.

Gracze muszą się wcielić w rolę poszukiwaczy, którzy opisują miejsca, lokalizację przedmiotów lub określają co znajduje się we wskazanym miejscu.

By zagrać  w Muzeaikę, należy rozwiązać zadania z Karty Gry.

I Postanowienia ogólne

 1. Gra „Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje…”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 19 maja 2018 roku, od godziny 20.00 do 23.30, na terenie miasta Kielce.
 2. 2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur,  oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Laurensa Hammonda, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Geopark Kielce (siedziba nie bierze udziału w grze) oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami.

II Gracze

 1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa.
 2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz dobrowolnie przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.
 4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

III Zasady Gry „Muzeaika 2018 – Gdzie lub Co się znajduje

 1. Na Karcie gry znajdują się pytania, zadania, zagadki. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej ilości poprawnych odpowiedzi i wpisanie ich na Kartę Gry.
 2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:30, 19 maja 2018r.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20 maja 2018r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,
  Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 Kielce.
 4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry.
 5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy – 19 maja 2018r., o godzinie 20.00.
 6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców.
 7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.30, do siedziby jednego z organizatorów.
 8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry.
 9. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

IV Organizatorzy

 1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry

w sposób zgodny z Regulaminem.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
 2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.

 

 

cybulski

Aktualizacja:

Kategoria: Aktualności