Start / Artykuły / Aktualności / FOTOPERYFERIE – zaproszenie do zgłaszania prac

FOTOPERYFERIE – zaproszenie do zgłaszania prac

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach i Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu zapraszają fotografików zajmujących się dawnymi i alternatywnymi technikami do udziału w I Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE Kielce 2022. Przegląd ma charakter otwarty, a termin zgłąszania prac upływa 26 lutego.

I Festiwal Fotografii
FOTOPERYFERIE Kielce 2022
PRZEGLĄD
fotografii w technikach dawnych i alternatywnych

 

Regulamin

1. Organizatorzy
Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu w Kielcach
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

2. Cel przeglądu.
Celem Przeglądu fotografii w technikach dawnych i alternatywnych jest popularyzacja dawnych technik fotograficznych i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców bezpośredniego kontaktu z pracami w tychże technikach na wystawie.

3. Warunki udziału w wystawie.
Wystawa ma charakter otwarty i mogą wziąć w niej udział wszyscy artyści realizujący prace w technikach dawnych i alternatywnych.
Dopuszcza się prace w technikach: odbitka albuminowa, guma, pigment, odbitka olejna, cyjanotypia, mokra płyta kolodionowa, papier solny itp.
Do wystawy nie zostaną zakwalifikowane prace wykonane tradycyjną techniką srebrową i cyfrową – odbitki bądź powiększenia na papierze srebrowym z tradycyjnego negatywu jak również wydruki z pliku cyfrowego. Wyjątek stanowią prace wykonane na tradycyjnym materiale srebrowym bądź wydruk cyfrowy, jednakże finalny obraz musi zostać uzyskany za pomocą niestandardowych metod naświetlania czy
obróbki (np. fotografia otworkowa, luksografia ).

4. Zgłoszenia
Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie pięć pojedynczych prac lub dwa cykle składające się maksymalnie z pięciu fotografii na jeden cykl.
Zgłoszenia przyjmowane będą w formie plików cyfrowych.
Wymagania techniczne plików:
• Wymiary zdjęć: 2400 pikseli po krótszym boku.
• Rozdzielczość nie mniejsza niż 300 dpi.
• Przestrzeń kolorów: sRGB, 8-bit.
• Typ pliku: jpeg (jpg)
• Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 10 MB.
• Prace opisane z zachowaniem kolejności wpisanej w karcie zgłoszenia (nr-nazwisko-imię-
tytuł) wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszeniową (pdf lub skan) należy nadsyłać
mailem lub WeTransferem na adres fotoperyferie22@gmail.com
• W temacie maila należy podać: FOTOPERYFERIE 2022 oraz swoje imię i nazwisko.
• Wysyłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Kwalifikacja do wystawy
Organizatorzy powołają komisję kwalifikacyjną do akceptacji i weryfikacji zgłoszeń. Komisja dokona również selekcji prac do wystawy gdy ich ilość przekroczy możliwości przestrzeni wystawienniczej galerii. Cykl traktowany będzie jako jedna kompletna praca, selekcji będzie podlegał w całości.
Lista prac zakwalifikowanych do wystawy opublikowana będzie na internetowych stronach Organizatorów:
Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – www.fundacjaimksk.pl
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach – www.bwakielce.art.pl

6. Wysyłka zakwalifikowanych prac
Zakwalifikowane prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce.
Prace muszą być oprawione, przygotowane do prezentacji w galerii. Każda praca musi posiadać
przyklejoną na odwrocie opisaną etykietę – załącznik do regulaminu.
Oprawione prace zawierające elementy szklane muszą być dostarczone do galerii osobiście.

7. Terminarz
Termin nadsyłania zgłoszeń (pliki cyfrowe) – do 26 lutego 2022 roku.
Weryfikacja, akceptacja i wybór prac do wystawy – do 28 lutego 2022 roku.
Termin nadesłania oryginalnych prac – do 14 marca 2022 roku.
Wernisaż wystawy w Galerii Dolnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – 25 marzec 2022 roku.

8. Zwrot i odbiór prac
Po zakończeniu wystawy wszystkie prace będą odesłane drogą pocztową na koszt organizatorów na
adres wskazany w karcie zgłoszeniowej. Wyjątek stanowią prace zawierające elementy szklane.
Autorzy takich prac zobowiązani są do osobistego odbioru w Biurze Wystaw Artystycznych w
Kielcach (w godzinach urzędowania Galerii).
Prace nie odebrane do 30 maja 2022 roku będą komisyjnie zniszczone.

9. Katalog Przeglądu
Do wystawy wydrukowany będzie Katalog Przeglądu. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz. Dodatkowe egzemplarze będzie można kupić u organizatorów.

10. Osoba do kontaktu
Wszelkie pytania dotyczące udziału w Przeglądzie należy kierować do Janusza Drobisza
tel: 500 094 637
e-mail: janusz.drobisz@gmail.com
lub na oficjalny adres e-mail wydarzenia: fotoperyferie22@gmail.com

11. Załączniki:

12. Licencja na potrzeby promocji
Autor udziela Organizatorom jednorazowej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń terytorialnych, do utworów prezentowanych w ramach przeglądu / festiwalu w celu promocji wydarzenia na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej liczbie wszelkimi znanymi obecnie technikami; rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu; wprowadzenie do pamięci  komputera; dokonywanie obróbki komputerowej oraz przetwarzanie w sieci i lokalnie; wystawienia, wyświetlania i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; udostępnianie poprzez sieć komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego; wydruk katalogu.

cybulski

Aktualizacja: