Gra w sztukę – ferie w BWA

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia od 18 do 29 stycznia 2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 – 14:30 do Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, gdzie odbędą się zajęcia edukacyjne.
Przybliżymy dzieciom i młodzieży podstawowe zagadnienia z zakresu sztuki. Wyjaśnimy trudne terminy związane z technikami plastycznymi i stylami. Oprowadzimy po aktualnej wystawie, analizując wybrane prace. Uczestnicy utrwalą zdobytą wiedzę poprzez udział w specjalnie przygotowanej grze. Na koniec zajęć dzieci stworzą własną pracę plastyczną, stanowiącą interpretacje wybranego dzieła.

Wszystkie materiały zapewnia BWA. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych, lub osób które do grupy dołączą.

Zapisy w Biurze Wystaw Artystycznych lub pod numerem telefonu:
41 367 64 47 wewnętrzny 25

Zajęcia poprowadzą: Izabela Łazarczyk-Kaczmarek, Magdalena Leśniak

Monika Cybulska

Opublikowano: