Start / Artykuły / Aktualności / Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych z Kielc i powiatu kieleckiego

Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych z Kielc i powiatu kieleckiego

Rotary Club Kielce oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
serdecznie zapraszają

do udziału w III Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego

z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Wystawa zgłoszonych prac odbędzie się w BWA z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniach 29.11.2020 – 01.12.2020

Formularz zgłoszenia i regulamin konkursu:

regulamin-konkursu-plastycznego-dla-niepełnosprawnych-2020

karta-zgloszeniowa-konkurs-plastyczny-dla-niepelnosprawnych-2020


Regulamin

III Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
Organizatorzy: Rotary Club Kielce i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział artyści o różnych stopniach niepełnosprawności realizujący prace plastyczne w następujących technikach:
a) malarstwo,
b) rzeźba,
c) tkactwo,
d) rękodzieło artystyczne.
2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy prace powstałe w latach 2015-2020.
Dyptyki i tryptyki będą traktowane jako jedna praca. Uwaga: Do konkursu mogą być zgłaszane prace, które nie były prezentowane w ubiegłorocznym konkursie.
3. W konkursie mogą uczestniczyć niepełnosprawni artyści z terenu miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Oryginalne prace należy przesłać na adres:
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego upowszechniania nadesłanych materiałów w celach organizacji i promocji konkursu, Artystów i ich twórczości oraz Organizatorów.
5. Galeria ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu slajdów autorskich materiałów, dotyczących procesu tworzenia lub powstawania konkretnych prac. Prosimy o udostępnienie w celach ekspozycyjnych i promocyjnych tego typu materiałów.
6. Każde zgłoszenie jest równoznaczne z posiadaniem przez zgłaszającego praw autorskich do zgłaszanych prac. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie nadużycia praw autorskich przez osoby zgłaszające. Zgłaszający zezwala również organizatorom na przetwarzane jego danych osobowych w zakresie organizacji, informacji i promocji Konkursu.

Uwaga! Zgłoszenie prac i podpisanej karty zgłoszeniowej oznacza akceptację regulaminu.
Prace niezgodne z poniższymi instrukcjami zostaną zdyskwalifikowane!

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody.
1. Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona Jury, powołane przez Organizatorów. Obrady Jury odbędą się w listopadzie br. Decyzje Jury są niezawisłe i nieodwołalne.
2. Jury przyzna następujące nagrody:
– nagroda główna w wysokości 1.000 zł,
– wyróżnienie w wysokości 500 zł,
– 3 nagrody specjalne po 200 zł.

Jury, w formie nagrody, dokona także kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową, która odbędzie się w BWA w Kielcach w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2020r.
3. Skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl i www.rotary.kielce.pl po zakończeniu obrad Jury.
4. Prace niezakwalifikowane do wystawy zostaną zwrócone autorom po zakończeniu obrad Jury. Prace zakwalifikowane – po zakończeniu ostatniej wystawy.
5. Uroczyste otwarcie wystawy połączone z wręczeniem przyznanych nagród odbędzie się w BWA w Kielcach 29 listopada roku.

Terminarz:
1. Termin nadsyłania zgłoszeń i oryginalnych prac upływa 27 listopada 2020 (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie przyjęcia w BWA).
2. Termin wystawy w Kielcach – 29 listopada – 1 grudnia 2020 roku.
3. Po terminie wystawy prace będzie można odebrać w BWA.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenia prac powstałe w transporcie.

Prezydent Klubu Rotary Kielce
Zbigniew Sender

 

cybulski

Aktualizacja: