WYDARZENIA

Kapitał sztuki 2022 – nabór prac

Kapitał sztuki 2022 – nabór prac

Szanowni Artyści,
poprosimy o zgłaszanie udziału w wystawie Kapitał sztuki – suplement 2022
do poszczególnych prezesów i kuratorów:

Kuratorki: ZPAP Oliwia Hildebrandt i Karolina Sideł-Kozieł

oliwia.mdk@gmail.com
Kurator: ZPAF Artur Dziwirek arturdziwirek@op.pl
Kurator: ZAR Zbigniew Miernik lub Anna Dulny Perlińska adulnyperlinska@gmail.com
Kurator: PSEP O/Kielce  Marek Sabat msabat@o2.pl

Wydawnictwo oczekuje na prace do 11 grudnia 2022 celem zrobienia fotografii,
istnieje możliwość przesłania własnego zdjęcia pracy z dokładnym opisem
do katalogu wyłącznie poprzez Wetransfer na maila: kontakt@bwakielce.art.pl

Reprodukcje fotograficzne opisane (dot. Związku ZPAF) prosimy zgłaszać do prezesa Artura Dziwirka. Teksty kuratorskie, wspomnienia o zmarłych artystach lub zdjęcia z opisem do katalogu, można zgłaszać do 11 grudnia 2022. Uczestników nienależących do związków twórczych zapraszają prezesi związków O/Kielce oraz BWA w Kielcach

Poprosimy o zachowanie kolejności opisu pracy: imię-nazwisko-tytuł-technika-wymiary-rok

13.01.2023 –10.02.2023
Kapitał sztuki Suplement 2022
Wspomnienie: Waldemar Bylak / Waldemar Oleszczak / Ewa Samulik

Wernisaż: 13.01.2023 | godz. 18 | wstęp wolny
BWA w Kielcach
Galeria Górna i Dolna
ul. Kapitulna 2, 25-757 Kielce

Monika Cybulska

Aktualizacja: