Start / Artykuły / Aktualności / Karta gry – Muzeaika bystrzaki

Karta gry – Muzeaika bystrzaki

Karta Gry

Karta Gry

Muzeaika _regulamin-2016 Muzeaika _regulamin-2016

REGULAMIN GRY
„Muzeaika – Bystrzaki”

Na czym polega praca w muzeum lub galerii sztuki współczesnej? To nie tylko oprowadzanie gości, lecz głównie wyszukiwanie, wypatrywanie i zbieranie informacji. Przydaje się przy tym spostrzegawczość. By zagrać

w Muzeaikę – Bystrzaki, należy wytężyć zmysły i odpowiedzieć na pytania z Karty Gry podobne do tych, które znajdują się na kartach eksponatów, które wypełniają muzealnicy.

 

I Postanowienia ogólne

 1. Gra „Muzeaika – Bystrzaki”, zwana dalej Grą, odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku, od godziny 20.00 do 23.30, na terenie miasta Kielce.
 2. 2. Za organizację Gry odpowiedzialne są: Muzeum Narodowe w Kielcach, oddziały: Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Ekspozycja Muzealna
  Orla 3
  oraz Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Zabawek i Zabawy oraz Biuro Wystaw Artystycznych, zwani dalej Organizatorami.

II Gracze

 1. Graczem może być osoba fizyczna lub drużyna, maksymalnie 5-cio osobowa.
 2. Przystąpienie do Gry odbywa się w momencie odebrania od Organizatorów Kart Gry. Gracz przystępując do Gry, zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Gracz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, udostępnia je w celu przeprowadzenia Gry.
 4. Odebranie i wypełnienie Karty Gry jest niezbędnym warunkiem udziału w Grze.

III Zasady Gry „Muzeaika – Bystrzaki

 1. Na Karcie gry znajdują się pytania, zadania, zagadki. Celem gry jest udzielenie jak najwięcej poprawnych odpowiedzi i wpisanie ich na Kartę Gry.
 2. Gra toczy się od godziny 20:00 do 23:30, 14 maja 2016r.
 3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 maja 2016r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej, Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3 Kielce.
 4. Elementem identyfikującym Gracza jest specjalnie przygotowana w tym celu karta, zwana dalej Kartą Gry.
 5. Karta do gry zostanie zamieszczona na stronach organizatorów w dniu imprezy – 14 maja 2016r., o godzinie 20.00.
 6. Karty Gry zawierają wszelkie potrzebne Organizatorom informacje do wyłonienia zwycięzców.
 7. Kartę Gry należy dostarczyć przed końcem gry, to jest do godziny 23.30, do siedziby jednego z organizatorów.
 8. Gracz może posiadać tylko i wyłącznie jedną Kartę Gry.
 9. Za poprawną odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

IV Organizatorzy

 1. Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia wszelkich możliwych kroków w celu przygotowania Gry

w sposób zgodny z Regulaminem.

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone i poniesione przez Graczy podczas trwania Gry.

V Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Gry.
 2. W trakcie gry obowiązują regulaminy zwiedzania muzeów.

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności