konferencja – Sztuka w Śwętokrzyskiem

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

zapraszają na konferencję pt. SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM. ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE

Karta zgłoszenia konferencja

W dniach 20-21 października 2015 r. planujemy zorganizować w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na obszarach między Wisłą a Pilicą. Zakres terytorialny określony w tytule sesji nawiązuje do historycznych odniesień – dawnego Województwa Sandomierskiego i zmieniających się na przestrzeni ostatnich dekad granic województwa kieleckiego – obecnie Województwa Świętokrzyskiego. Zapraszamy historyków sztuki, historyków, archeologów, konserwatorów zabytków prosząc jednocześnie, aby prezentowane przez nich nie publikowane wyniki badań nakierowane były na konkretne obiekty, zjawiska artystyczne, twórców z powyższego terenu. Proponujemy tematy dotyczące architektury, urbanistyki, rzeźby, malarstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego. Ponadto problematykę związaną z szeroko pojętym mecenatem artystycznym (fundacje królewskie, biskupie, rodzin). Myślimy o cyklicznym charakterze konferencji. Następna sesja obejmowałaby okres od XIX do XXI wieku.

Przykładowe zagadnienia:

Dziedzictwo Benedyktynów ze Świętego Krzyża, Wiślica, Cystersi (Jędrzejów, Wąchock, Sulejów, Koprzywnica), Sandomierz, kościoły gotyckie, średniowieczna i nowożytna architektura obronna; wystrój wnętrz, pałace i kościoły barokowe (np. oddziaływanie Śląska, Krakowa, Lwowa), architektura drewniana, itp.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o nadsyłanie załączonych formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 marca 2015 roku na adres mailowy: piotr.rosinski@ujk.edu.pl . Planujemy opłatę konferencyjną wynoszącą 400 zł. W jej ramach zapewniamy: noclegi, wyżywienie oraz druk materiałów w tomie pokonferencyjnym. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną podane po ustaleniu listy uczestników sesji. Dodatkowych informacji może udzielić pani Karolina Wicha z Biblioteki Uniwersyteckiej: karolina.wicha@ujk.edu.pl .

 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej                        Prezes Oddziału Kieleckiego SHS

dr Henryk Suchojad                                                  dr Piotr Rosiński

 

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności