Start / Artykuły / Aktualności / KONKURS FOTOGRAFICZNY – ŚWIĘTUJĄCE KIELCE W OBIEKTYWIE (25.06 -16.09.2012)

KONKURS FOTOGRAFICZNY – ŚWIĘTUJĄCE KIELCE W OBIEKTYWIE (25.06 -16.09.2012)

Regulamin

1.Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat.
2.Tematyką zdjęć mają być Kielce fotografowane podczas imprez okolicznościowych oraz świąt odbywających się w naszym mieście.
3.Prace (od 1 do 5 sztuk) prosimy składać w sekretariacie Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Leśnej 7 w Kielcach.
4.Format prac to minimum: 20/30 cm.
5.Na odwrocie każdej pracy powinny się znajdować:
Imię i nazwisko, data urodzenia, adres kontaktowy, email oraz numer telefonu.
6.Czas trwania konkursu oraz termin składania prac w Biurze Wystaw Artystycznych, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce: od 25.06 do 16.09.2012 roku.
7.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefoniczną. Informacje o konkursie będą zamieszczone na stronie BWA www.bwakielce.art.pl
8.Przyznanie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy prac uczestników. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
9.Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu „Świętujące Kielce”.
10.Udział w konkursie jest nieodpłatny.
11.Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
12.Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania zgłoszonych prac w celach promujący konkurs( plakat, zaproszenie, katalog).

lagoffski

Opublikowano: