Nabór prac – Kapitał sztuki – suplement 2023

Szanowni Artyści,
poprosimy o zgłaszanie udziału w wystawie „Kapitał sztuki – suplement 2023” do poszczególnych prezesów związków kieleckich. Uczestników nienależących do związków twórczych zapraszają prezesi związków O/Kielce oraz  Pani Stanisława Zacharko-Łagowska – dyrektor BWA w Kielcach.

Do wystawy należy dostarczyć prace z opisem do galerii do 30 listopada 2023 celem zrobienia fotografii do katalogu. Po tym terminie nie będzie to możliwe z naszej strony. Do tej edycji katalog o tym samym tytule „Kapitału sztuki” przewidziany jest jako publikacja cyfrowa. Ważne: kolejność opisu pracy: imię-nazwisko-tytuł-technika-wymiary-rok, ułatwi to zadanie redaktorom 🙂

Aktualne informacje o osiągnięciach za rok 2023, zgodnie ze schematem opisu wystaw: Rok, tytuł wystawy, galeria, miasto, kraj. Teksty kuratorskie, wspomnienia o zmarłych artystach, zdjęcia prac profesjonalne z opisem do katalogu, poprosimy o przesyłanie na poniższe e-maile do 30 listopada b.r. Parametry cyfrowe zdjęć do katalogu 300 dpi, większy bok do 1800 pikseli, dotyczy wszystkich reprodukcji. Odbiór prac po wystawie możliwy jest od 12 lutego 2024, należy to wcześniej zgłosić do sekretariatu.

P.o. Prezesa ZPAP: Anna Kaleta / Kurator ZPAP: Sławomir Micek / annakkaleta@gmail.com
Prezes / Kurator ZPAF: Artur Dziwirek arturdziwirek@op.pl
Prezes ZAR: Anna Dulny-Perlińska / Kurator ZAR: Sławomir Micek / artmicek@poczta.onet.pl / adulnyperlinska@gmail.com /
Kurator PSEP O/Kielce:  Zbigniew Porębski / wa.kozub@wp.pl

Reprodukcje fotograficzne (dot. Związku ZPAF) opisane imię-nazwisko-tytuł-technika-wymiary-rok prosimy zgłaszać do prezesa Artura Dziwirka. Parametry cyfrowe zdjęć do katalogu 300 dpi, większy bok do 1800 pikseli, dotyczy wszystkich reprodukcji.

Wernisaż wystawy:
19 Stycznia 2024 – 9 lutego 2024 | godz. 18:00 | wstęp wolny
Kapitał sztuki  Suplement 2023 Galeria Górna i Dolna / Wspomnienie: PSEP Marek Sabat
Aga Sabat Fotografia: Galeria Mała
BWA w Kielcach
ul. Kapitulna 2, 25-757 Kielce

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Aktualności