Nagrody 43. INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEDWIOŚNIE 2020

1. Nagroda Prezydenta Miasta Kielce GRAND PRIX ex aequo
Małgorzata Stępnik za instalację-obiekt
Rafał Urbański za zestaw dwóch prac
2. Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Brzegowy za rzeźbę
3. Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach
Dariusz Słota za zestaw prac
4. Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego
Ewa Banaszczyk za zestaw prac
5. Nagroda Burmistrza Buska-Zdroju
Waldemar Musik za rzeźbę
6. Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu
Anna Ciszek za zestaw rysunków
7. Nagroda Wodociągów Kieleckich
Piotr Kaleta za zestaw prac
8. Nagroda ZPAP Okręg Kielecki (dla młodego artysty)
Ewa Hapek-Rejmer za zestaw prac
9. Nagroda TVP Kielce
Grzegorz Sideł za zestaw prac

Nagrody specjalne:

10. Nagroda Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju – weekend dla 2 osób w Hotelu Bristol Art & Medical SPA i prezentacja prac
Beata Bugaj-Tomaszewska za zestaw prac
11. Nagroda Domu Środowisk Twórczych – prezentacja prac artysty, wystawa indywidualna w Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria w 2020 lub 2021 r.
Katarzyna Ziołowicz za zestaw prac

W konkursie na plakat „Przedwiośnie 43” jury oceniło 12 prac 5 autorów.

Wybrano do realizacji plakat autorstwa Krzysztofa Szafulskiego.
43. Przedwiośnie wystawa post facebook 1080x1350-01

Nagrody przyznała komisja w składzie:
prof. UMCS w Lublinie Irena Nawrot-Trzcińska (przewodnicząca)
prof. ASP we Wrocławiu Jacek Szewczyk
dr hab. ASP w Gdańsku Jakub Pieleszek

Komisja oceniła 257 prac 87 autorów i do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 154 prace 67 autorów.

Nominowani do nagród:

1. Ewa Banaszczyk
2. Tomasz Bator
3. Andrzej Brzegowy
4. Beata Bugaj-Tomaszewska
5. Anna Ciszek
6. Irena Gałuszka
7. Ewa Hapek-Rejmer
8. Piotr Kaleta
9. Henryk Królikowski
10. Waldemar Musik
11. Grzegorz Sideł
12. Dariusz Słota
13. Małgorzata Stępnik
14. Rafał Urbański
15. Katarzyna Ziołowicz

Monika Cybulska

Opublikowano: