Oprowadzanie kuratorskie

5.01.2023 | godz. 17.00 | wstęp wolny

oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Grafika Gór
Geo. Migracje Transgraficzne

BWA w Kielcach, ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce

kuratorka: dr hab. prof. UJK w Kielcach Teres Anna Ślusarek

Wystawa  Grafika Gór prezentuje prace artystów, w których twórczości z różnych powodów: artystycznych, ideowych, osobistych, pojawił się “pierwiastek górski”.
Nie chodzi tu jedynie o „portret” góry.  Nieograniczona przestrzeń, bogactwo form geologicznych, ich trwanie i nieustająca erozja są punktem odniesienia do rozważań zarówno w sferze formalnej, kompozycji, materii graficznej, koloru jak i podjęciem dialogu ze zjawiskiem czasoprzestrzeni, porządkiem wszechświata czy też kondycją psychiczną człowieka.

Ekspozycja zawiera autorskie, indywidualne wizualizacje wpływu różnych teorii filozoficznych, naukowych, własnych artystycznych idei, także tradycji i obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistości. Ideą wystawy jest koegzystencja tradycyjnego graficznego warsztatu i współczesnych metod twórczych.

The exhibition Graphics of Mountains presents the works of artists in whose work, for various reasons: artistic, ideological, personal, appeared „mountain element”. It is not only about the „portrait” of the mountain. The unlimited space, the diversity of geological forms, their endurance and incessant erosion constitute a point of reference for a  consideration of the formal sphere, the composition, the graphic material and color as well as their invite us to enter a dialog with the phenomenon of space-time, the order of the universe or human psyche.

Ekexhibition contains the author’s individual visualizations of the influence of various philosophical and scientific theories, his own artistic ideas, as well as the traditions of geographical area on the analysis of the surrounding reality. The idea of the exhibition is the coexistence of the traditional graphic workshop and contemporary creative methods.

Artyści:
Martin R. Baeyens (BE)
Snezhina Biserova (BG)
Agnieszka Lech-Bińczycka (PL)
Paweł Bińczycki (PL)
Małgorzata Chomicz (PL)
Aleksandra Czudek (PL)
Wojciech Domagalski (PL)
Graziella Da Gioz (IT)
Sławomir Grabowy (PL)
Marcin Jachym (PL) Julia Ludwig (DE)
Mária Németh Deák (HU)
Judith Elisabeth de Haan (NO)
Uschi Krempel (DE)
Waldemar Kozub (PL)
Ryszard Ługowski (PL)
Jacek Machowski (PL)
Paweł Opaliński (PL)
Ryszard Pielesz (PL)
Susanne Pohl (DE)
Ondrej Revický (PL)
Marcin Surzycki (PL)
Krystyna Szwajkowska (PL)
Teresa Anna Ślusarek (PL)
Krzysztof Tomalski (PL)
Ewa Walawska (PL)
Maciej Zdanowicz (PL)
Katarzyna Ziołowicz (PL)

Teresa Anna Ślusarek, artystka graficzka urodzona w Kielcach. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Doktorat na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 roku. Przewód habilitacyjny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi w 2016. Prowadzi Pracownię Grafiki Warsztatowej w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tworzy w dziedzinie grafiki, fotografii, rysunku. Należy do ZPAP, PSEP, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie (SMTG).

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Aktualności