Start / Artykuły / Aktualności / PRZEDWIOŚNIE 2022 – regulamin konkursu

PRZEDWIOŚNIE 2022 – regulamin konkursu

PRZEDWIOŚNIE 2022
45. INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach serdecznie zaprasza artystów działających w obszarze sztuk wizualnych i związanych z regionem świętokrzyskim do udziału w 45. Interdyscyplinarnym Konkursie Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE 2022.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Interdyscyplinarny konkurs PRZEDWIOŚNIE dotyczy twórczości o charakterze profesjonalnym.
2. Do udziału w konkursie PRZEDWIOŚNIE 45 zapraszamy profesjonalnych artystów plastyków, związanych z województwem świętokrzyskim w obecnych jego granicach poprzez pochodzenie, wykształcenie (średnie i wyższe, włącznie ze studiami doktoranckimi) lub przynależność do związków twórczych.
3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 5 prac powstałych w ciągu ostatnich dwóch lat, nie nagradzanych w innych konkursach, wykonanych w dowolnej technice i rozmiarach pozwalających na ich ekspozycję w galeriach BWA. Dyptyki, tryptyki i poliptyki będą traktowane, jako jedna praca.
4. Prace zgłoszone do konkursu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
– do 19 maja br. złożyć w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Kapitulna 2
– do 12 maja br. przesłać na adres BWA w Kielcach (na własny koszt i odpowiedzialność).

5. Każdy artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania karty uczestnictwa (do pobrania ze strony BWA) zawierającej aktualne dane biograficzne
z ostatnich dwóch lat, i dostarczenia jej do BWA w Kielcach. Należy również dostarczyć podpisaną klauzulę RODO.
6. Każdą zgłoszoną pracę należy opisać na przygotowanych formatkach (do pobrania ze strony BWA) i dołączyć do pracy, np. przykleić na odwrocie.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania reprodukcji i informacji z not biograficznych w zakresie: organizacji i promocji konkursu PRZEDWIOŚNIE 45, twórczości artystów i środowisk twórczych, działalności BWA w Kielcach, promocji miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego.
7. Przystąpienie do konkursu PRZEDWIOŚNIE 45 jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

– Oceny prac, ich kwalifikacji do wystawy pokonkursowej oraz przyznania nagród dokona niezależne jury, składające się z uznanych artystów plastyków różnych dziedzin oraz krytyków sztuki. Decyzje jury są niezawisłe i nieodwołalne.
– Autorzy prac wyróżnionych przez jury zostaną uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Nagrodą główną jest GRAND PRIX – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce w wys. 5 tys. zł.
– Skład jury, lista przyznanych nagród i lista prac zakwalifikowanych do wystawy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym na stronie www.bwakielce.art.pl po zakończeniu obrad jury do 31 maja 2022 roku.

WYSTAWY POKONKURSOWE
– Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem przyznanych nagród, odbędzie się 24 czerwca br. o godz. 19.00 w galeriach BWA w Kielcach.
– Nagrodzone prace zostaną również zaprezentowane na wystawie Salon Nagrodzonych w filii BWA w Busku-Zdroju.
– Prace niezakwalifikowane do wystawy można odbierać bezpośrednio w BWA w Kielcach. Prace zakwalifikowane można odbierać po zakończeniu wystaw.
– Do wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog, w którym znajdą się m.in. reprodukcje prac (po jednej) każdego artysty zakwalifikowanego przez Jury do wystawy.

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
Kuratorka: Stanisława Zacharko-Łagowska
ul. Kapitulna 2, 25-011 Kielce
tel. 41 367 64 47 wew. 25
e-mail: sekretariat@bwakielce.art.pl
kontakt@bwakielce.art.pl
www.bwakielce.art.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ŚWIĘTOKRZYSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
DO ZAPREZENTOWANIA SWOICH DOKONAŃ I UDZIAŁU W KONKURSIE!

Dokumenty do pobrania
REGULAMIN PRZEDWIOŚNIE 45
karta uczestnictwa – PRZEDWIOŚNIE 45-2022
etykieta formatka na tył pracy

cybulski

Aktualizacja: