Start / Artykuły / Aktualności / Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Relacje” z artystą plastykiem Tomaszem Czyżewskim dnia 11 października (czwartek) o godz. 17:00 w Galerii BWA Na Piętrze, ul. Leśna 7

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „Relacje” z artystą plastykiem Tomaszem Czyżewskim dnia 11 października (czwartek) o godz. 17:00 w Galerii BWA Na Piętrze, ul. Leśna 7

STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI
ODDZIAŁ KIELECKI
25-517 KIELCE 15 skr. pocz. 20, tel. (041) 344-63-19
e-mail: shs_sekret@wp.pl

Komunikat 11/2012

Szanowni Państwo,
W imieniu dyrekcji Biura Wystaw Artystycznych i Zarządu Oddziału Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszam 11 października (czwartek) o godz. 17.00 do galerii BWA – „Na piętrze” (ul. Leśna 7) na spotkanie z cyklu „Relacje” z artystą plastykiem Tomaszem Czyżewskim. Prelekcji będzie towarzyszyła projekcja multimedialna oraz prezentacja prac artysty.

TOMASZ PIOTR CZYŻEWSKI: Absolwent liceum plastycznego w Gdyni i wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP w Poznaniu, dyplom z malarskiej aranżacji przestrzeni „Ideal Home”1995 r. Malarz i projektant przestrzeni, prowadzi Dział Sztuki w Muzeum Regionalnym w Kutnie. Twórca wydarzeń poetyckich, performer, założyciel i uczestnik wielu grup artystycznych i społecznych. We współpracy z muzeami i galeriami realizuje cykle wystaw dotyczących historii sztuki i współczesnych zagadnień artystycznych. Aktualnie prowadzi między innymi autorski projekt pt. Pejzaż Rudymentarny pomyślany jako interdyscyplinarne działania badawcze i artystyczne nakierowane na właściwe, wielopoziomowe odczytywanie historii i charakteru miast, przydatne w pracach projektowych, administrowaniu zagadnieniami urbanistycznymi i społecznymi. Podsumowaniem pierwszego etapu jest wydana w ubiegłym roku książka PEJZAŻ RUDYMENTARNY. Kutno.
Informacja o konferencjach
Konferencja z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami” Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość, odbędzie się we Wrocławiu w terminie 19-20 listopada 2012, organizatorzy: Instytut Historii Sztuki i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska.

LXI Ogólnopolska sesja naukowa SHS Współczesność – historia nieznana odbędzie się w Warszawie w dniach 22-24 listopada 2012.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 13-14 grudnia 2012 roku organizuje sesję naukową pt. W kręgu Wyczóła, poświęconą życiu i twórczości malarza ukazanych na tle malarstwa europejskiego, środowisk akademickich z przełomu XIX i XX wieku, przemian i prądów awangardowych w kulturze światowej. Kontakt: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz (Inga Kopciewicz) inga.kopciewicz@muzeum.bydgoszcz.pl

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat: Obraz ziemiaństwa w nauce, literaturze i publicystyce, 21-22 marca 2013, Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Warszawie. Kontakt: Karolina Bittner, OBEP IPN Poznań, karolina.bittner@ipn.gov.pl , tel. 618356964

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakład Literatury Polskiej po 1918 roku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej pt. Józef Czapski – w 20. rocznicę śmierci (27-28 marca 2013). Organizatorzy proszą o nadsyłanie do 30 października b.r. streszczeń proponowanych referatów na adres: dr Andrzej Jarosz (IHS Uwr): ajaro@op.pl (sekcja plastyki); dr hab. prof. UWr. Dorota Heck, (sekcja literatury): czapski20@gmail.com
Katedra Komparatystyki Artystycznej IHS KUL zaprasza na konferencję pt. Wyjazdy „za sztuką”. Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku, która zaplanowana jest na 2. połowę marca 2013 roku. Zgłoszenia tematów wystąpień prosimy przesyłać do 1 grudnia 2012 r. na adres dr hab. Doroty Kudelskiej dorota.kudelska@kul.pl tel. 81/743 81 90.
Oddział Wrocławski SHS planuje w listopadzie 2013 roku zorganizować coroczną ogólnopolską sesję Stowarzyszenia. Ma ona przede wszystkim skupić uwagę badaczy na przemianach jakim ulegały sztuki plastyczne, architektura i urbanistyka w okresie średniowiecza i wczesnego renesansu. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.shs.pl/?page_id=904 . Organizatorzy proszą o przesyłanie zgłoszeń z abstraktami na adres Eysymont@uni.wroc.pl lub romualdk@uni.wroc.pl
Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza do udziału w V ogólnopolskiej sesji naukowej Polskie art déco. Temat sesji: Rzeźba i płaskorzeźba, termin: 22 kwietnia 2013 r. Miejsce obrad: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8;kontakt: sekretariat@muzeumplock.art.pl lub mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl , Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock z dopiskiem V sesja art déco.

za Zarząd
sekretarz Oddziału Kieleckiego SHS
dr Piotr Rosiński
Kielce, 4 października 2012 r.

lagoffski

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności