Spotkania ze sztuka online – Anna Ciszek/Zwierzobyty

Zwierzobyt wyglądający jak słoń w klapkach. Głowa maleńka przypominająca konia, z której wystaje długi cienki róg. Czarne delikatne, gęsto utkane, cienkie linie wypełniają postać niby zwierzęcia.

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty plastyczne nawiązujące do wystawy rysunków Anny Ciszek Zwierzobyty.

Na zajęciach uczestnicy zobaczą zdjęcia z ekspozycji rysunków kieleckiej artystki i dowiedzą się, dlaczego przedstawione zwierzęta słuchają muzyki, piją kawę
i rozmawiają jakby byli ludźmi.

Następnie uczestnicy zajęć, dostaną instrukcję jak stworzyć własnego ZWIERZOBYTA, korzystając z różnych materiałów plastycznych.
Gotowe prace dzieci prześlą na adres: edukacja@bwakielce.art.pl

Po zapoznaniu się z nadesłanymi ZWIERZOBYTAMI, instruktorka
Magdalena Leśniak, połączy się ponownie z grupą w celu dokonania omówienia powstałych prac.
ZWIERZOBYTY będzie można przynieść do BWA, gdzie zostaną wyeksponowane w galerii działań edukacyjnych ARTKLATKA.

Zajęcia bezpłatne
Preferowany program do łączenia się: skype

Zajęcia przeznaczone dla grup zorganizowanych
Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach:  9.00 – 15.00
Czas trwania zajęć: 2 x po ok. 30 minut

Zapisy: tel. 41 367 64 47 wew. 25
Prowadzący zajęcia: dr Magdalena Leśniak

Monika Cybulska

Opublikowano: