Start / Artykuły / Aktualności / Stypendia Artist-in-Residence 2015 w Austrii

Stypendia Artist-in-Residence 2015 w Austrii

Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:

– sztuki piękne

– fotografia artystyczna

– sztuka wideo i mediów

– design

– kompozycja muzyczna

– literatura

– literatura dla dzieci i młodzieży

– tłumaczenie literackie

– animacja kultury

– sztuka kuratorska

Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015:

Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku.

O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat.

O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz.

Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Artist-in-Residence 2015 oraz formularze zgłoszeniowe w załącznikach
Artist-in-Residence-Programm_2015__Application_form_Bewerbungsformular

Ausschreibung_Artist-in-Residence-Programm_2015
Call_for_Applications_for_the_Artist-in-Residence-Programme_2015

 

 

 

 

Monika Cybulska

Aktualizacja: