Sztuka w Świętokrzyskiem – konferencja

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na konferencję pt.

SZTUKA W ŚWIĘTOKRZYSKIEM. ŚREDNIOWIECZE I CZASY NOWOŻYTNE która odbędzie się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Czytaj więcej info sesja 2015

Monika Cybulska

Aktualizacja:

Kategoria: Aktualności, Wykład