Zapowiedź 21.12.2017 promocja książki Mariana Rumina Kapitał Sztuki o artystach regionu świętokrzyskiego

Zapraszamy na prezentacje i promocję książki Mariana Rumina KAPITAŁ SZTUKI – o artystach regionu świętokrzyskiego
21.12.2017 | godz. 18.00 do Galerii Górnej
To kolejna pozycja, powstała w ramach realizowanego przez BWA wieloletniego projektu KAPITAŁ SZTUKI, który ma na celu gromadzenie i porządkowanie pod tym hasłem wiedzy i najważniejszych informacji na temat artystów regionu świętokrzyskiego. Książka zawiera teksty, których tematem jest sztuka kieleckich artystów, pisane przez Mariana Rumina, historyka sztuki i krytyka, wieloletniego dyrektora BWA, przez całe jego zawodowe życie. Są to dotychczas rozproszone, a niegdyś opublikowane w różnych katalogach i pismach: wstępy do katalogów, recenzje i wywiady z artystami, zebrane w jedno zwarte wydawnictwo, starannie opracowane i zilustrowane reprodukcjami prac. To obszerne wydawnictwo – 288 stron – będzie można nabyć za cenę jedynie 50 zł, która pokrywa tylko i wyłącznie koszt druku i oprawy książki. Ogromną i czasochłonną pracę Wydawnictwa BWA oraz Autora oddajemy Państwu w prezencie świątecznym!

Po promocji książki bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich artystów i zaproszonych gości na WIGILIJNE SPOTKANIE ŚWIĘTOKRZYSKICH ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, które odbędzie się w Galerii Małej. Spotkajmy się, porozmawiajmy, powspominajmy miniony rok – przełammy się tradycyjnym polskim opłatkiem… Złóżmy sobie świąteczne życzenia i zamknijmy ten rok wyrazami wzajemnej przyjaźni, życzliwości i ciepłym uśmiechem. I przechowajmy w sobie trwale te pozytywne emocje na cały następny 2018 rok.

bardzo serdecznie zapraszamy!
Stanisława Zacharko-Łagowska
wraz z zespołem pracowników
Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności