Start / Artykuły / Aktualności / Zapowiedź wystaw – wernisaż 7 grudnia

Zapowiedź wystaw – wernisaż 7 grudnia

Wernisaż trzech wystaw: malarstwa Beaty Ewy Białeckiej, fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego oraz malarstwa Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz odbędzie się w piątek 7 grudnia o godz. 18 w siedzibie BWA w Kielcach na ul. Kapitulnej 2.

GALERIA GÓRNA
7 grudnia 2018 – 4 stycznia 2019

BEATA EWA BIAŁECKA
Obraz niepochlebiony
malarstwo

Kapłanka_2017_70 x 100 cm_olej na_płótnie_haft złotą nicią_koraliki 30

 

Beata Ewa Białecka urodziła się w 1966 r. w Mikołowie. Studia na Wydziale Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego. Nagrodzona złotą odznaką Primus Inter Pares ASP w Krakowie. Otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium kulturalne Prezydenta Miasta Gdańska oraz czterokrotnie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureatka wyróżnienia w Konkursie Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień ”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała; Grand Prix MKiDN na 6. Triennale Sacrum, MGS, Częstochowa; Grand Prix MKiDN 21. Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego, Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin. Nominowana do „Paszportu Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne oraz Sovereign European Art Prize. Wyróżniona przez redakcję kwartalnika ARTLUK. Sztuka na Spad. Laureatka „Nowych Tendencji w Malarstwie Polskim 2”, BWA Bydgoszcz. Nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej 2017.

„Malarstwo Beaty Ewy Białeckiej powstaje w nieustannym dialogu zarówno z tradycyjną ikonografią chrześcijańską, jak i z ikonosferą kultury popularnej czy światem reklamy. Białecka, jako artystka postfeministyczna, nie musi koncentrować się już na walce o podstawowe prawa, jak miało to miejsce w wypadku tzw. pierwszej fali feminizmu, lecz kieruje swoją uwagę na indywidualne wybory, uwarunkowania życia w kulturze konsumpcyjnej oraz na redefiniowanie pozycji kobiety, funkcjonującej w tradycyjnych rolach społecznych. Na płótnach tej malarki dochodzi do feminizacji ikonografii chrześcijańskiej, co przejawia się w subwersywnej grze z tradycyjnie definiowanymi męskością i kobiecością oraz w wyrazistym akcentowaniu, wręcz nobilitacji kobiety.
Haftowanie malarstwa to relatywna nowość w twórczości Białeckiej, która nadaje mu zaskakujące walory”.

(fragment tekstu Marty Smolińskiej)

GALERIA DOLNA
7 grudnia 2018 – 4 stycznia 2019

KRZYSZTOF GIERAŁTOWSKI
„X wierzb + XII wspaniałych + XL twarzą w twarz”
fotografia

Krystian Lupa - mały

Krzysztof Gierałtowski – członek Związku Polskich Artystów Fotografików ZPAF i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, członek – korespondent Niemieckiego Towarzystwa Fotograficznego DGPh, stypendysta polskiego i holenderskiego Ministerstwa Kultury, Rządu Republiki Francuskiej, jak też Agencji Informacyjnej USA i Fondation pour une Entraide Intellectuelle Européenne oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W 2007 roku otrzymał od Ministra Kultury Srebrny Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, w 2011 nagrodę C. K. Norwida, w 2013 roku Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie: sztuki wizualne, a w 2014 od Prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, a od Ministra Spraw Zagranicznych Odznakę Honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

„Obcowanie z wierzbą wprowadza nas w świat piękna i magii. Fotografując wierzby w błocie, chłodzie i na wietrze, odczuwałem radość na granicy euforii, bo będąc wnukiem chłopa, związki z tym pejzażem mam zapisane w genach. Fotografując wierzby, jestem rozdarty pomiędzy chęcią zapisu sielskiego pejzażu, a pragnieniem tworzenia abstrakcyjnych kompozycji graficznych. Chciałbym, żeby moje fotografie wierzb były wypowiedzią w dyskusji o potrzebie czerpania przez sztukę inspiracji z otaczającego nas ducha naszej ziemi”.

(fragment tekstu artysty)

 

GALERIA MAŁA
7 grudnia 2018 – 4 stycznia 2019

JOANNA BENTKOWSKA-HLEBOWICZ
Gdzie Neptun mówi dobranoc
malarstwo

Kroniki portowe 85, mały

Joanna Bentkowska-Hlebowicz ukończyła studia na Wydziale Wychowania Artystycznego WSP w Olsztynie. Dyplom w 1997 r. w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Stopień doktora sztuk plastycznych uzyskała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa dla studentów I stopnia Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych. Organizuje i prowadzi plenery malarskie dla studentów I roku oraz jest koordynatorem praktyk studenckich. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA – ART oraz do Stowarzyszenia Areszt Sztuki i Fundacji Wyłom. Zorganizowała 30 wystaw indywidualnych m.in. w Olsztynie, Gdyni, Warszawie, Rzeszowie, Lidzbarku Warmińskim, Zebrzydowicach i Czeskim Cieszynie oraz brała udział w ok. 100 konkursach oraz wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. we Włoszech, Francji, Niemczech, Serbii, na Ukrainie, w Korei Południowej, Holandii i Chorwacji.

„Joanna Bentkowska-Hlebowicz w malarstwie nie podejmuje romantycznej konwencji morskiej przygody uwieńczonej szczęśliwym powrotem. Wybiera – i na tym się skupia – wątek spotkania morza z lądem, ale z wielką konsekwencją wypreparowuje obraz brzegu osłoniętego falochronem z całą industrialną instalacją inżynierii przemysłowej. W obrazach port to pracujący węzeł komunikacyjny, punkt przeładunków towarów, centrum transportu produktów, betonowe nabrzeże, dźwigi, żurawie, suwnice, ażurowe konstrukcje – żelastwo i mętna, stojąca woda portu […]. A jednak taki temat odarty z poetyki przyjętych skojarzeń uzyskuje inny wymiar, szczególną siłę wyrazu. Joanna Bentkowska-Hlebowicz środkami malarskimi realizuje na płótnie skomplikowaną strukturę rytmów, podziałów i napięć przecinających się linii, które składają się na wizerunek portu – zakładu przemysłowego, fabryki, dworca towarowego”.

(fragment recenzji doktoratu autorstwa prof. Ryszarda Sekuły, ASP w Warszawie)

Współorganizatorem wystawy jest BWA w Olsztynie.

cybulski

Aktualizacja:

Kategoria: Aktualności