Start / Artykuły / Aktualności / Zapowiedź wystaw – wernisaż 8 listopada

Zapowiedź wystaw – wernisaż 8 listopada

Na wernisaże wystaw: geo. migracje transgraficzne, PRZESTRZENIE NATURALNE oraz BOGINIE Agaty Zarzyckiej zaprasza w piątek 8 listopada na godz. 18 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Wernisaż będzie połączony z performancem Andrzeja Dudka-Dürera trans… migracje… Żywa Rzeźba 2016-2019.

GALERIA GÓRNA

Geo. Migracje Transgraficzne

Geo. Migracje Transgraficzne to czwarta edycja projektu artystyczno-naukowego realizowanego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawą podjętych działań artystycznych oraz badawczych jest koegzystencja tradycyjnego warsztatu i współczesnych metod twórczych.

2019-Geo-Makoto-Kobayashi

Założenia projektu:

Zdefiniowanie wartości, znaczenia i wpływu teorii naukowych, tradycji, obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistości oraz formę zapisu za pomocą technik tradycyjnych, jak i nowych technologii. Istotne jest znaczenie, funkcje i wartości kulturowe naturalnych przestrzeni i problem ich zachowania wobec postępującej ingerencji człowieka i zmian klimatycznych.

Zarówno środowisko wolne od działań cywilizacyjnych, jak i poddane daleko idącym przekształceniom i degradacji, może być punktem odniesienia do rozważań w sferze formalnej, jak i do podjęciem dialogu o zjawiskach ważnych dla współczesnego człowieka.

Celem projektu jest wskazanie na nieograniczone możliwości artystycznej kreacji zarówno w obszarze tradycyjnych technik warsztatowych, cyfrowych technik druku, jak i multimedialnych technologii. Istotne jest także stworzenie forum dla artystów z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz z zagranicy celem wymiany doświadczeń, innowacji i technologii, konfrontacji artystycznych idei.

Projekt Geo. Migracje Transgraficzne oparty został na współpracy artystów z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z grupą twórców reprezentujących inne ośrodki akademickie: Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, filia w Cieszynie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy).Uczestnikami projektu jest ponad 20 artystów z Polski, Czech, Japonii, Kanady, Niemiec, Włoch.

 

2019-Alicja-Adam-Panasiewicz

Techniki: akwaforta, akwatinta, druk wypukły, instalacja multimedialna, litografia, serigrafia, szablon, performance, wideo.

Kuratorzy wystawy: Teresa Anna Ślusarek i Andrzej Dudek Dürer.

Uczestnicy wystawy:

Mariusz Dański (PL)
Jan Drozd (CZ)
Andrzej Dudek Dürer (PL)
Bianca Patricia Isensee (DE)
Zbyněk Janáček (CZ)
Makoto Kobayashi (JP)
Iva Krupicová (CZ)
Henryk Królikowski (PL)
Andrzej Markiewicz (PL)
Olga Moravcová (CZ)
Adam Panasiewicz (PL)
Alicja Panasiewicz (PL)
Marek Sibinský (CZ)
Magda Szplit (PL)
Krystyna Szwajkowska(PL)
Teresa Anna Ślusarek (PL)
Krzysztof Tomalski (PL)
Rafał Urbański (PL)
Katarzyna Winczek (PL)
Maciej Zdanowicz (PL)
Katarzyna Ziołowicz(PL)
The SINESTETICO GROUP(Albertin, Perseghin, Sassu, Scordo) (IT)
Edwin Varney (CA).

Wystawę otworzy performance Andrzeja Dudka-Dürera TRANS… MIGRACJE… Żywa Rzeźba 2016-2019.

2019-Geo-Andrzej-Dudek-Durer

 

logo_corel

GALERIA DOLNA

PRZESTRZENIE NATURALNE 

Wystawa jest realizowana w ramach projektu artystyczno-naukowego realizowanego w ramach badań statutowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2019-PN-M-Hanysz-Stefańska

Projekt skierowany jest do artystów, w których twórczości z różnych powodów – artystycznych, ideowych, osobistych – pojawił się motyw górski. Nieograniczona przestrzeń, bogactwo form geologicznych, ich trwanie i nieustająca erozja jest punktem odniesienia do rozważań w sferze formalnej, jak i do dialogu o zjawiskach ważnych dla współczesnego człowieka. Nie chodzi tu tylko o „portret” góry, ale także o zdefiniowanie wartości, znaczenia i wpływu teorii naukowych, tradycji, obszaru geograficznego na analizę otaczającej rzeczywistość oraz formę zapisu na płaszczyźnie.

2019-PN-Teresa-Anna-Ślusarek

Przypisywanie górom określonych znaczeń i odmiennych wartości uwarunkowanych historycznie, religijnie, filozoficznie jest zjawiskiem o wielowiekowej tradycji, przynależnym większości kultur. W budowaniu wizji świata, majestatyczne, niedostępne góry mają swój szczególny udział. Dzięki swojemu położeniu, w mitycznym porządku kosmosu stały się łącznikiem między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Axis mundi – oś świata wyobrażana bywa w kształcie kosmicznej góry łączącej niebo i ziemię. Wydaje się, że przestrzenie górskie pozostają nieustannie źródłem inspiracji dla artystów.

Kurator: Teresa Anna Ślusarek.

Uczestnicy wystawy :
Alina Jackiewicz-Kaczmarek, Ryszard Pielesz, Krzysztof Tomalski, Magdalena Hanysz– Stefańska, Magda Szplit–Królikowska, Krystyna Szwajkowska, Teresa Anna Ślusarek.

GALERIA MAŁA

BOGINIE – Agata Zarzycka – ilustracje cyfrowe

Artystka tak pisze o wystawie:
BOGINIE to cykl inspirowany panteonem słowiańskich bóstw oraz demonów. Nasza rodzima mitologia jest dla mnie punktem wyjścia do rozważań nad wieloma aspektami życia. Zastanawiam się nad miejscem współczesnego człowieka w dzisiejszym świecie i nad jego relacją z naturą. Zastanawiam się nad sobą, nad otaczającą mnie kulturą i nad tym, jak wpływa ona na mnie jako kobietę. Przede wszystkim myślę o kobiecości i o tym, co my – kobiety ostatnimi czasy zyskałyśmy, a co straciłyśmy. Czy duchowe życie naszych słowiańskich przodków może mieć dla nas jeszcze jakieś znacznie? Czy udałoby się odnaleźć tam zapomniane już archetypy i symbole, z których moglibyśmy/mogłybyśmy czerpać moc i mądrość?

Mokosz internet

W cyklu BOGINIE skupiam się na kobietach. Rysuję ich portrety, widząc w nich personifikację sił przyrody oraz pewne aspekty kobiecej natury. Każda z nas stworzona jest z wielu portretów, wcielamy się w różne role, mamy różne oblicza. Przechodzimy przez kolejne etapy życia. Czasem przepełnia nas energia bogini matki – Mokoszy, innym razem odnajdujemy w sobie szaleństwo Wiły, siłę Łady lub mrok Boginki.

BOGINIE są też moim wyrazem uznania dla folkloru, kultury dawnej polskiej wsi. Nawiązuję do wycinanki, która zdobiła chłopskie chaty, do ludowych strojów, legend i przedstawień świętych. Cała kultura ludowa – sztuka, śpiew i taniec – są pełne intuicji i nieskrępowanej ekspresji. Znajduję w niej energię, której czasem brakuje mi w dzisiejszym świecie, w którym coraz częściej zamiast prawdziwego przejawu życia dostajemy kolejną fotkę na Instagramie.

Może boginie spojrzą na nas łaskawym okiem i szepną słowa wsparcia. Wyłączmy na chwilę wi-fi i posłuchajmy tego, co dzieje się na niebie, na ziemi, w powietrzu i w nas.

Kurator: dr Magdalena Leśniak.

Wystawy będzie można oglądać do 29 listopada.

 

 

cybulski

Opublikowano:

Kategoria: Aktualności