Start / Artykuły / Ogłoszenia / Apel do artystów i artystek ws. sytuacji zawodowej

Apel do artystów i artystek ws. sytuacji zawodowej

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej sytuacji zawodowej artystów, która jest dostępna na www.liczydlo.art, a także do upowszechnienia jej we własnych środowiskach Nie przegapcie: ankieta działa tylko do 31 października. Projekt Szacowanie Liczebności Artystów i Twórców w Polsce prowadzi Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Szanowni Państwo,
Sytuacja artystów i twórców w Polsce jest alarmująca. Byt artysty cechuje niepewność – metaforyczna i dosłowna. Brak powszechnego zrozumienia dla specyfiki pracy artystycznej z jednej strony, niepewne i nieregularne dochody, wypalenie zawodowe i brak ubezpieczeń społecznych z drugiej.

Po wielomiesięcznych, otwartych i powszechnych konsultacjach środowiskowych, które odbyły się w 2016 i 2017 roku w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, wiele potrzeb i oczekiwań artystów i twórców zostało zidentyfikowanych. Na tej podstawie powstały propozycje zmian systemowych, które stworzą system uprawnień dla tej grupy zawodowej. Proces legislacyjny wymaga określenia przewidywanych kosztów zaproponowanych rozwiązań. Nie jest to możliwe bez oszacowania liczby potencjalnych adresatów. Pierwsze w historii powojennej Polski prace szacunkowe realizowane są przez Zespół Badaczy z Uniwersytetu SWPS na zlecenie Narodowego Instytutu im. Fryderyka Chopina. Ich wyniki zaważą na wieloletniej sytuacji prawnej i ekonomicznej artystów i twórców w Polsce.

Dlatego Artyści, Twórcy prosimy wypełnijcie tę Ankietę i umożliwcie stworzenie systemu uprawnień, którego architektami i realizatorami, a później beneficjentami będziecie sami. To poważna sprawa. Chodzi w niej nie tylko o rzetelność przeprowadzonych badań, ale o Waszą przyszłość.

Monika Cybulska

Opublikowano:

Kategoria: Ogłoszenia